smahu správy

Spolupráca je vždy na osoh

Založením ZO SZPB vo Vyšnej Olšava pred 3 rokmi, kedy sme našli maximálne pochopenie u starostu Juraja Kasardu, vytvorili sa podmienky pre spoluprácu medzi protifašistickými bojovníkmi v Stropkovskom okrese.

Nebolo by to možné bez ZO SZPB Stropkov, kde je predseda Ing. Ján Uhrík. Ako podpredseda Oblastného výboru Svidník je nám nápomocný.
Oživili sme činnosť ZO SZPB Brusnica, napriek vysokému veku, maximálnu snahu vyvíja jej predseda Jozef Fecko – skúsený pedagóg. Pomáhajú starostovia obci brusnickej doliny, starostka Brusnice p. Szabóová, starostka Korunkovej Dudiňáková, starosta Kolboviec Antoš, starosta Jakušoviec Smetanka a ďalší.
Našli sme pochopenie vo vedení ZŠ Kolbovce, ZŠ Vyšná Olšava, kde prácu dobre rozvíja pán Maruščák, pretože prácu s mládežou považujeme za dôležitú.
Tohto roku sme sa zúčastnili osláv SNP v Stropkove, Banskej Bystrici, odhalenia tabule gen. Kukorellimu v Bratislave, v spolupráci s Klubom českého pohraničia Východné Slovensko sme sa zúčastnili spomienky pri pomníku posledných obeti banderovcov v Kysaku, Francúzskych partizánov na Strečne, vo Varíne, Partizánskej Ľupči. navštívili sme Považie – Čičmany. Škoda, že štátni zamestnanci v Stropkove sledovali akt z okien kancelárií, chýbajú aj starostovia obcí.
Minuloročné oslavy SNP v Kolbovciach, spomienky na 1. obeť banderovských bojov Michala Potomu z Brusnice – Vysoká Lipová, nám zmarilo nepriaznivé počasie. Pomníček pomohol urobiť starosta Breznice a Brusnice, lavičku starosta z Vyšnej Olšavy, bez stolárov ako je Laco Kačmar a Jano Mašlej členov ZO SZPB V. Olšava by to nešlo. Osadenie lavičky zabezpečil p. Antoš. Pomohol aj primátor Stropkova O. Brendza.
Tohoročná spomienka 7. septembra začala položením vencov pri pamätnej tabuli oslobodenia obce Kolbovce, panachýdu odslúžil otec duchovný Martin Horňak z Brusnice. Vážime si jeho účasť, najmä slova k prítomným, žiakom ZŠ a pedagogickému zboru.
Spomienky sa zúčastnil tajomník Oblastného výboru SZPB Svidník pán Žižák, predseda Kontrolnej komisie p. Čičvara, predseda ZO SZPB Svidník p. Maguľak.
Po ukončení programu v Kolbovciach sa dospelí pomocou terénnych áut presunuli k pomníku, kde ich čakal starosta obce Jakušovce p. Smetanka s občanmi Jakušoviec, žiaci s pedagógmi si urobili turistickú vychádzku k spomínanému pomníku.
Vystúpenia pri pomníku sa niesli v duchu významu SNP, hrozieb vo svete, najmä oživovanie fašizmu, hrozieb terorizmu, islamizácie.
Ak dnešná mládež – naši vnuci, nepochopia to, čo hovoríme my dnes, ich vnukom už nebude mať kto povedať o význame SNP, hrozbe fašizmu, svetových hrozbách…
Veľmi dobrá je spolupráca s protifašistickými bojovníkmi z Petroviec, Giraltoviec, Hermanoviec, Svidníka. Rozvíja sa spolupráca s Maticou slovenskou vo Vranove nad Topľou. Divadelné stvárnenie vojnových udalosti ako Tokajícka tragédia, Čapajevovci, Kukorelli nemá chybu. Vážime si spoluprácu a pomoc predsedu JUDr. Mariana Gešpera, Mirka Gešpera a ďalších. Veríme, že pri oslavách oslobodenia V. Olšavy v januári 2019 bude aj dychovka matičiarov.
Dňa 14. 9. 2018 ZO SZPB Klub českého pohraničia Vyšná Olšava, Brusnica, zorganizoval 5. ročník štafetového behu vďaky, mieru a svornosti, behu PhDr. Milana Sidora CSc 2018.
Štart pri Tokajíckom pomníku za prítomnosti starostky Janky Medvedzovej, podpredsedu Oblastného výboru Svidník Ing. Jána Uhrika, predsedov ZO SZPB a KČP p. Kasardu, Fecka, bežcov z Prešova vedených Františkom Bednárom, Jožinom Miklušom, na čele s riaditeľom ZŠ Hermanovce p. Nikom, bol iný ako zvyčajne. Hanka Kimáková zo ZO SZPB Stropkov, po vzore z 80 rokov vyšila krásnu stuhu, ktorú po kladení vencov pripla na štafetový kolík a odštartovala beh. Symbolický beh sme začali v Benkovciach, kde nás milo privítali žiaci MŠ i občania. Po odhalení pamätnej tabule – založenia obce, krátkych príhovoroch, účastník behu Ján Šarišský z Bystrého, bývalý sólista FS Oblík, prvý krát na trase behu zaspieval pesničku o Kukorellim, Čapajevovcoch, Červenej armáde, veliteľovi 1. armádneho zboru Svobodovi, útrapách počas 2. svetovej vojny.
To, že prezident SR personálnym rozkazom č. 2 z 29. augusta 2018 vymenoval mjr. in memoriam Ľudovíta Kukorelliho do vojenskej hodnosti brigádneho generála in memoriam potešilo všetkých. Zúročila sa 10 ročná snaha nás všetkých, najviac sa o to zaslúžila zdravotníčka čapajevovcov p. Bergerová, tajomník UR SZPB p. Viliam Longaver, ďakujeme.
Bežci navštívili 19 obcí Vranovského okresu nachádzajúcich sa v Slanskom pohorí. Pomohol tajomník Oblastného výboru SZPB Vranov nad Topľou p. Čuma, ďakujeme Paľo. Oceňujeme pekné prijatie v Benkovciach, Davidove, Kamennej Porube, Banskom, Bystrom, Hlinnom a iných obciach. Záver behu v silnom daždi z Petroviec do Hanušoviec bežci zvládli. O to príjemnejšie bolo stretnutie pri pomníku, kde nás privítala predsedkyňa ZO SZPB p. Lipčáková.
15.9.2018 sme boli prítomní na spomienke v prvej oslobodenej obci Kalinov. Vyjadrili sme poďakovanie zástupcovi prezidentskej kancelárie za menovanie nášho Kukorelliho.
Vyjadrujeme poďakovanie primátorovi mesta Hanušovce p. Strakovi za starostlivosť o bežcov. Prajeme si, aby takýto starostovia boli volení stále i v najbližších voľbách.
Záverom chceme všetci organizátori, bežci vyjadriť obdiv Jozefovi Feckovi za aktivitu – snahu, pomoc. Jánovi Šarišskému za partizánske pesničky vyspievané v 19 obciach, v ktorých vyjadril hrdinstvo, odvahu a neoblomnosť bojovníkov proti fašizmu.
My mladý berme si príklad z hore spomenutých osemdesiatnikov.
Za 5 rokov sme navštívili cez 100 obcí, kde pôsobili Čapajevovci. Veríme, že nám to vydrží, bežci chcú behať, zostáva na nás organizátoroch vytvoriť podmienky pre bežcov.
Peter Kasarda, predseda ZO SZPB Vyšná Olšava a podpredseda Klubu českého pohraničia Prešov

redakcia | 28. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 51x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou