smahu správy

September - mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za ,,Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť‘ pripomínala hrozby tejto demencie. Z dôvodu globálneho nárastu počtu postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť‘ celý mesiac september.

Choroba, ktorú poznáme pod ľudovým názvom „Alzheimer“ sa v skutočnosti nazýva Demenciou Alzheimerovho typu. Názov získala po nemeckom psychiatrovi a neurológovi Aloisovi Alzheimerovi. Táto choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50–60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 – 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.
Čo by sme mali vedieť o Alzheimerovej chorobe.
Starnutie je prirodzené a nevyhýba sa ani mozgu. Medzi klasickým starnutím a Alzheimerovou chorobou je však rozdiel v rýchlosti a miere strácania rozumových schopností.
Varovnými signálmi, pri ktorých je nutné spozornieť sú zhoršovanie pamäte (napríklad časté kladenie otázok, strácanie vecí, zábudlivosť pri nákupoch), poruchy reči (problém s formuláciou viet, stráca sa plynulosť, vypadávajú bežné slová), dezorientácia v čase alebo priestore (problém s určením dňa, roku, prípadne sa človek môže stratiť v známom prostredí), môžu sa objaviť zmeny nálad, nepokoj, agitovanosť. V pokročilom štádiu sú poruchy myslenia, pamäte, pociťovania a správania tak závažné, že človek prestáva byť samostatný a je odkázaný buď na pomoc príbuzných alebo na špecializované inštitúcie.
Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu.
Choroba trvá 5 – 10, niekedy až 20 rokov, začína pomaly – bez fyzickej bolesti, spôsobuje však veľkú emocionálnu bolesť. Spočiatku ide o poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenia, pamäti, úsudku), zhoršovanie krátkodobej pamäti, neschopnosť vykonávať niektoré zložitejšie činnosti, stratu orientácie v priestore, blúdenie, zlý časový odhad, zmätenosť, či o problémy s vyjadrovaním a rozhodovaním sa. Neskôr nastáva celková zmena osobnosti, zhoršovanie dlhodobej pamäti, problémy s hygienou, obliekaním, jedlom, nespoznávanie známych osôb, celkový úpadok osobnosti a závislosť na pomoci iných osôb.
O čo viac sa cítia byť ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. Skúsme im ho vytvoriť.
Oddelenie EaVkZ, RÚVZ Svidník

redakcia | 21. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 188x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou