smahu správy

Počiatky stropkovského hradu

Kde siahajú počiatky Stropkovského hradu? Na túto otázku sa pokúsime dať odpoveď v nasledujúcom článku.

O Stropkove chýbajú vzácne listiny z pred roka 1404, ktoré by nám podali obraz jeho dejín od počiatkov. Absencia stredovekého materiálu vedie k neľahkej úlohe, pokúsiť sa z dostupných materiálov podať čo najpravdivejší obraz o jednotlivých etapách vývoja mesta. My sa pokúsime načrtnúť počiatky stredovekého hradu, ktorý zanikol v roku 1814 pri veľkom požiari.
Prvá známa zmienka o Stropkovskom hrade je v dvoch donačných listinách kráľa Žigmunda Luxemburského. Kráľ 10. 07. 1408 vydal opätovnú donáciu Imrichovi Perínskemu na mestečko Stropkov, kaštieľ Thoporo a všetky dediny, ktoré patrili k tomuto hradu. Podrobnosti o hrade sa nachádzajú v honosnejšom vydaní donačnej listiny, na ktorej sú privesené pečate panovníka a 4 najvýznamnejších hodnostárov krajiny. O Aké podrobnosti ide? Sú to pomenovania ako: kaštieľ Thoporo (castellum Thoporo) a hrad (castrum). Nová donácia na Stropkov bola Imrichovi Perínskemu vydaná opätovne 22. 05. 1410. V prepise tejto listiny Leleským konventom z 01. 08. 1410 sa uvádza mestečko Stropkov s kaštieľom a opevnením (oppidi castelli seu fortalitii). Nakoniec kráľ povolil Imrichovi v roku 1411 postaviť v Stropkove alebo na území Modrého Poľa postaviť hrad, ktorý by Perínskovcov reprezentoval. Vybrali si Stropkov. Čo nám všetky tieto informácie ponúkajú?
V stredovekých prameňoch a povoleniach kráľa Žigmunda Luxemburského je najčastejšie používaným termínom pre opevnenú lokalitu castrum alebo ako aj v našom prípade castellum seu fortalicium. Opevnenie mohlo byť kamenné alebo drevené. Hlavnou obytnou budovou bol palác situovaný v hrade. V jeho blízkosti bola hradná kaplnka situovaná v blízkosti paláca alebo komponovaná do jeho architektúry. V našom prípade v blízkosti paláca stál kostol. Aby to bolo jasné, Castellum bol vidiecky šľachtický dom – kúria, ktorý bol opevnený v štýle fortalitia, niečo ako hrad. To znamená, že pred rokom 1408 stál v Stropkove šľachtický dom v blízkosti kostola. Tieto 2 objekty boli obohnané kamenným alebo dreveným opevnením. Kto dal postaviť hrad v Stropkove?
Listina z roku 1408 spomína castellum – šľachtickú kúriu pod názvom Thoporo a všetky majetky panstva, ktoré patria k jeho hradu. Čo znamená pomenovanie Thoporo? Balickovci boli poľská šľachtická rodina z Ossolina, ktorý mali vo svojom erbe sekeru – Tópor. Z tejto strohej informácie vieme dedukovať, že práve Balickovci, či už Prokop v rokoch 1398 – 1401 alebo Andrej, Ján a Mikuláš Balickovci v rokoch 1404 – 1408 dali postaviť castellum a opevnenie, ktoré bolo najpravdepodobnejšie drevené. Či dal nejaké opevnenie postaviť Ladislav Ákoš, syn Mikuláša sa môžeme len domnievať, pretože žiaden prameň na to neodkazuje. Po roku 1408 Perínskovci prestavali hrad do kamennej podoby, hoci v Stropkove nemali svoje sídlo. Hrad spravovali kasteláni. A ako hrad vyzeral, môžeme tiež len predpokladať. Jediná zachovaná podoba hradu v pôdoryse je z roku 1767. S určitosťou môžeme tvrdiť, že až Peteovci z Gerše si hrad postupne prestavovali a dostavovali na pôvodnom mieste do svojej podoby známej z roku 1767.
MsÚ – Mgr. Ľuboslav Šmajda
Zdroje:
https://archives.hungaricana.hu/…view/101943/?… – DL 9671
https://archives.hungaricana.hu/…/view/99409/?… – DL 9432
SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80–85174–42–1.

obrazok

redakcia | 14. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 338x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou