smahu správy

Za vyššiu kvalitu vzdelávania a jeho prepojenie s trhom práce

Porada riaditeľov župných škôl s aktuálnymi témami

Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa posledné dva prázdninové dni venovali ešte intenzívnejšej príprave na nový školský rok.

V dňoch 30. a 31. augusta sa zúčastnili pracovnej porady v Tatranskej Lesnej, ktorú organizuje Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu PSK. Takmer 80 účastníkov spolu s vedením kraja a pozvanými hosťami informovali manažmenty škôl o aktuálnych legislatívnych procesoch v školstve i nových projektoch týkajúcich sa vzdelávania.
Stretnutia sa zúčastnil aj predseda PSK Milan Majerský. Ten uviedol, že postavenie učiteľa je dnes veľmi komplikované, nedocenené, napriek tomu na našich školách pôsobí určite veľa dobrých a osvietených pedagógov, ktorí odovzdávajú svojmu poslaniu to najlepšie. Apeloval tiež na vedenie škôl, aby vo svojej práci nepodliehali priemernosti, ale čo najviac ťažili z individuality každého pedagóga i žiaka. Dotkol sa aj nepopulárnych tém a upozornil na nutnosť racionalizácie škôl.
„Ako zriaďovateľ vyvíjame neustály tlak, aby sme ponúkali kvalitné vzdelávanie, reflektovali potreby trhu práce, vychovávali absolventov pre prax, a nie pre úrady práce. Od racionalizácie očakávame vyššiu kvalitu vzdelávania, prepojenie s duálnym vzdelávaním, modernejšie učebne, spokojnejších a lepšie zaplatených učiteľov. Chceme vo vedení škôl mať progresívnejší manažment, ktorý bude vynakladať iniciatívu do zlepšovania výučby a pedagogického procesu, nie do zabezpečovania technického zázemia budov a ich prevádzky,“ povedal vo svojom vystúpení M. Majerský.
Na programe porady riaditeľov počas dvoch dní bolo viacero dôležitých tém. Vedeniu škôl boli predstavené novinky vo financovaní, ktoré kraj pripravuje od budúceho roka, rovnako nový spôsob riadenia majetku PSK, skúsenosti z inšpekčnej činnosti, ale aj viaceré projekty zamerané na prepojenie vzdelávania na trh práce. Manažmenty škôl získali tiež praktické informácie, ktoré sa týkajú účtovníctva či komunikácie so zriaďovateľom.
Prešovský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 76 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát. Na financovanie školstva, na bežné i kapitálové výdavky vyčlenila krajská samospráva zo svojho rozpočtu v tomto roku približne 86 miliónov eur.
-psk-

obrazok obrazok

redakcia | 7. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 180x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou