smahu správy

Celoslovenské policajné kontroly odhalili mnoho priestupkov i trestné činy

Uplynulú sobotu bola na celom Slovensku vykonaná osobitná kontrola, ktorá bola zameraná na dodržiavanie stanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, dodržiavanie zákazu obsluhovať telefónny prístroj vodičmi počas vedenia vozidla a na spôsob jazdy vodičov.

„V služobnom obvode OO PZ Stropkov počas roka 2018 a ani počas letných prázdnin nebol zaznamenaný zvýšený nápad trestnej činnosti a ani trestnej činnosti páchanej mladistvými osobami. Počas letných prázdnin bol zaznamenaný zvýšený nápad priestupkov, ale vo vzťahu k mladistvým páchateľom je protiprávna činnosť porovnateľná s iným obdobím. Policajtmi boli vo väčšej miere zisťované prípady priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami spočívajúce v umožnení požitia alkoholických nápojov mladistvým osobám,“ uviedla kpt. Ing. Jana Ligdayová z KR PZ Prešov.
Dopravné predpisy na území Slovenska boli porušené až v 1 303 prípadoch a pokuta v blokovom konaní bola zaplatená až v 1 214 prípadoch.
Napomenutých vodičov bez pokuty bolo 66. Rýchlosť prekročilo 692 vodičov, 82 vodičov nemalo bezpečnostné pásy, 63 vodičov malo zlý technický stav vozidla a 47 vodičov ignorovalo osvetlenie vozidla, ktoré je veľmi dôležité hlavne vtedy, keď sa odráža slnko na vozovke a mnohé vozidlá splývajú s vozovkou. Hádam najzávažnejšie je nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla a používanie mobilného telefónu, ktoré bolo zistené až u 74 vodičov. Požívanie alkoholu počas jazdy bolo zistené u 6 vodičov, z toho 2 prekročili hranicu jedného promile, za čo im hrozí ročné väzenie.
Ďalšími porušeniami boli napríklad nesprávne predchádzanie, či nedanie prednosti v jazde, ale jazda nesprávnym spôsobom.
Počas kontroly boli zadržané vodičské preukazy, osvedčenia o evidencii aj tabuľky s evidenčnými číslami.
„Celkový počet priestupkov sa oproti ostatnej akcii mierne znížil, ale vzhľadom na fakt, že akcia bola dostatočne vopred ohlásená, očakávalo sa podstatne menej zistených priestupkov. V podobných kontrolách plánujú pokračovať a aj naďalej budú ohlásené vopred,“ informovala D. Baloghová z Prezídia PZ.
Ani cyklisti a chodci neboli vzorní. V 12 prípadoch cyklisti porušili zákon a v 17 chodci.
Chodci musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky nielen mimo obce, ale aj v obci. Je vhodné túto povinnosť nepodceňovať. Je potrebné predvídať a sledovať premávku. Cez cestu prechádzať na miestach na to určených a nanajvýš opatrne.
Povinnosť pre cyklistov jazdiacich po krajnici alebo po okraji vozovky, ktorú cyklistom ukladá zákon o cestnej premávke, je jazda jednotlivo za sebou. Dvaja cyklisti vedľa seba nemôžu ísť. Za zníženej viditeľnosti musia mať cyklisti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, ktorými predlžujú vzdialenosť, na akú ich môže vodič motorového vozidla spozorovať.
Používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je zakázané, preto ak chce cyklista cez priechod pre chodcov prejsť, musí z bicykla zosadnúť.
Pre cyklistov mladších ako 15 rokov platí povinnosť nosenia ochrannej prilby v obci aj mimo nej. Ak rodičia berú dieťa na výlet bicyklom, je nutné mať dieťa vždy pred sebou na očiach, aby mohli jeho jazdu kontrolovať a ovplyvniť prípadným upozornením. Dieťa treba dostatočne chrániť prilbou, chráničmi končatín a reflexnými prvkami na odeve.
Všetci vieme, že v prípade cyklistu verzus auto, ťahá vždy za kratší koniec ten menej chránený účastník. Preto je dôležité, aby vodič motorového vozidla predvídal, čím stihne v prípade potreby skôr a adekvátne zareagovať. Vodiči, dodržiavajte dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca. V nočných hodinách je veľká šanca stretnúť neosvetleného cyklistu, často pod vplyvom alkoholu. Znížiť rýchlosť a zvýšiť pozornosť je prvoradé.
Treba dbať na technický stav vozidla, svetlá, brzdy i pneumatiky musia byť v dobrom stave. Veľmi dôležitá je čistota čelného skla i ostatných skiel.
-r-

redakcia | 31. 8. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 296x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou