smahu správy

Deti z marginalizovaných rómskych komunít prichádzajú do prvých ročníkov nepripravené, chýba im predprimárne vzdelávanie

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorého sa začala implementácia národného projektu s názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“, nadobudol právoplatnosť.

Na základe prieskumu vo vybraných 150 obciach s rómskymi komunitami zo septembra 2017 Úrad splnomocnenca pre rómske komunity zistil, že takmer 40% detí vo veku 5 rokov ostane nezaškolených a vstúpi do základnej školy bez predprimárneho vzdelávania.
Hlavným cieľom národného projektu je vytvorenie takého inkluzívneho a podnetného prostredia, ktoré pritiahne deti z MRK do materských škôl a uľahčí tak vzdelávanie na predprimárnom stupni vzdelávania. Takto pripravené deti z MRK budú mať vyššiu šancu stať sa úspešnými nielen následným vzdelávaním v ZŠ, budú lepšie pripravené na úspešné a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.
Tento projekt teda prináša zapojeným MŠ zamestnať 235 asistentov učiteľa a 145 odborných zamestnancov, hlavne špeciálnych pedagógov, ktorí deťom pomôžu v prekonávaní jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných bariér. Zároveň projekt podporí aj neformálne vzdelávanie detí z rómskych komunít a ich rodičov.
-r-

redakcia | 31. 8. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 60x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou