smahu správy

Festival rusínskej kultúry v Oľšavke

Po troch rokoch aktívneho účinkovania FS Oľšavčanka na folklórnej scéne, obec Oľšavka už aj s premiérovým ročníkom folklórneho festivalu. Ten prvý, ktorý sa konal minulú nedeľu 15.07.2018 v centre obce, mal označenie „Festival rusínskej kultúry“.
Aktivita FS Oľšavčanka počas jej krátkej existencie pod vedením jej vedúcej Emilií Dziakovej, muzikantská tradícia v obci v nedávnej minulosti, ako aj zriadenie v roku 2017 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, boli hlavné podnety, ktoré oslovili vedenie obce a FS na zorganizovanie festivalu.
Žiadosť a projekt na poskytnutie dotácie z FPKNM boli spracované v spolupráci s Podduklianským kultúrnym strediskom a boli zamerané na tému Jánskych ohňov – Na Jána. K tejto téme sa pristupovalo tak, aby sa pre budúce generácie zachovali autentické materiály a zároveň, aby sa téma jánskych ohňov opäť uviedla do života.
Zámerom festivalu bola tiež ochrana a propagácia tradičnej kultúry Rusínov, jej propagácia a šírenie zvlášť medzi deťmi a mládežou. Prezentácia a udržiavanie tradícií v rusínskych obciach, medzi ktoré obec Oľšavka jednoznačné patrí.
Je potešujúce do budúcna, že do programu hneď na začiatku programu festivalu, boli aktívne zapojené aj deti z obce v pásme detské hry. Ich chuť a nadšenie nacvičovať a aj vystupovať je prísľubom do budúcna, že FS Oľšavčanka nemusí mať obavy o svoju existenciu.
FS Oľšavčanka, ako je už tradíciou u nej, mala opäť nový blok vystúpenia a samozrejme to bolo zamerané na jánske zvyky a tradície. Striedanie hudobných sprievodov v podaní otca duchovného Dušana Skonca a Jána Biroša st., bolo prínosom a obohatením ich vystúpenia.
Ivan Čižmár a Svidnícki heligonkáre prišli na festival s mottom: „Mý heligonkáre, pryšly vam zahrati, Pryšli sme vam zo Svidnyka, spivanký spivati…
Zastúpenie na festivale mali, aj rodáci, hudobníci z obce a to Jožko Kmiť so svojou skupinou Tuláci zo Svidníka a Štefan Kmiť z Kelamánských furmánov s doprovodom z Prešova.
Igor Latta z Prešova, alias Kúm Máčaná opäť potešil návštevníkov festivalu humorným slovom, ako to bolo v nedávnej minulosti, počas gazdovaňa na seli.
Humorným slovom pobavila obecenstvo, pridala na zábave a nič neostala dlžná svojej povesti Mária Triščová, Araňa z Jarovníc v dvoch vstupoch.
Novým a netradičným spevom a vystúpením patriacim na takýto festival potešil, sám a aj za sprievodu Janko Berezný zo Stropkova s otcom duchovným Stanislavom Humeníkom.
Potešením bolo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny zo Stropkova a vyvrcholením bolo vystúpenie skvelej Makovice zo Svidníka pod vedením Márie Pajzinkovej, za čo jej patrí veľká vďaka.
Srdečná vďaka právom patrí všetkým účinkujúcim, ktorí milo potešili svojimi vystúpeniami občanov obce, rodákov, priateľov z obce a ostatných záujemcov, ktorých sa na festivale zišlo cez tri stovky, aj keď pred samotným otvorením festivalu sa obcou prehnala náhla búrka.
Účinkujúci na festivale aj jednotlivci za podporu festivalu ako spomienku obdŕžali Pamätné listy od starostu obce.
Organizačný výbor festivalu, vedenie a členovia FS Oľšavčanka a vedenie i členky Únie žien Slovensko ZO Oľšavka, ktorí organizovali festival, spravili maximum pre spokojnosť účastníkov a návštevníkov festivalu, za čo im zo strany vedenia obce patrí vrelé poďakovanie, úcta a verím, že to ocenili i návštevníci festivalu.
Ako býva zvykom, ešte neskončil festival, emócie z neho a už sa hovorilo, ako ho v budúcnosti ešte vylepšiť. Verím, že sa to za podpory FS Oľšavčanka, Podduklianského kultúrneho strediska pod vedením Márií Pajzinkovej, finančnej podpory FPKNM, rodákov a priateľov obce, ako aj sponzorov podarí.
Poďakovanie vedenia obce Oľšavka:
Vedenie obce srdečne ďakuje všetkým občanom obce, rodákom, priateľom obce a sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave, organizovaní a podpore Festivalu rusínskej kultúry v obci Oľšavka dňa 15. júla 2018.
Osobitné poďakovanie patrí FPKNM za finančnú podporu z verejných zdrojov, Podduklianskému kultúrnemu stredisku vo Svidníku pod vedením Márie Pajzinkovej a jej pracovníkom, organizačnému výboru festivalu pod vedením Emílie Dziakovej, členkám a členom FS Oľšavčanka, ako aj hudobnému sprievodu v podaní otc. duch. PCO Dušana Skonca a Jána Biroša st., vedeniu a členkám Únie žien ZO Oľšavka pod vedením Emílie Čaklošovej, Michalovi Goriščákovi, riaditeľovi ÚPSVaR Bardejov, za účasť a podporu festivalu, Stanislavovi Kolcunovi a jeho firme Coltsun Colcunt, s.r.o. zo Stropkova za podporu a spoluprácu pri propagácií festivalu, Milanovi Pašeňovi a jeho pracovníkom z firmy MIJA za dokompletovanie pódia a za sponzorovanie festivalu, Technickým službám zo Stropkova a Dušanovi Lakačovi za poskytnutie základu pódia, za prácu na dokončení pódia Vlaďovi Kocákovi a Pavlovi Dziakovi, nemenovanému rodákovi za podporu festivalu, Kamenárstu Fiľarský Stropkov za podporu festivalu, Jurajovi Maťašovi a jeho Pekárni Šandal za sladkosti na festival, za chutný guľáš a sponzorovanie festivalu rodákovi Mirovi Čumovému, za perfektnú gazdovskú mačanku Dane Kocákovej a Márií Birošovej, za chutné a skvelé pirohy, za obsluhu počas celého festivalu členkám Únie žien Slovensko ZO Oľšavka pod vedením Emílie Čaklošovej, za výzdobu v gazdovskom podaní od Emílie Dziakovej a Anny Forintovej, všetkým občanom, ktorí prispeli dobovými rekvizitami, za ozvučenie a prenájom techniky Mariánovi Mayerovi, za organizáciu dopravy a parkovania počas festivalu Marekovi Birošovi a Janovi Šakovi, za zapožičanie sedacích súprav Obci Mikova a Ľubovi Kmiťovi, za prenájom mikrofónov obci Gribov, pánovi Sakalíkovi, riaditeľovi Červeného kríža za zabezpečovanie zdravotnej služby, za občerstvovacie služby Dominovi Forintovi s kolektívom, za spoluprácu pri príprave festivalu a predajné služby Márií Kocákovej, Potraviny Oľšavaka a PD Bukovce, predsedovi Jánovi Harvilkovi za sponzorovanie festivalu, za spestrenie a zatraktívnenie festivalu sl. Klebanovej za maľovanie na tvar, za predvedenie kováčskeho umenia pánovi Kapovi z Miňoviec a medových špecialít pánovi Foťkovi ml., za propagáciu obce redaktorovi RTVS, vysielanie pre národnostné menšiny pánovi Tomášovi Michalovi Babjákovi.
Srdečná vďaka všetkým!
Ján Biroš, starosta obce Oľšavka

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

redakcia | 27. 7. 2018 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 300x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou