smahu správy

Biologická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Biologická olympiáda patrí medzi najnáročnejšie predmetové olympiády, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Je to dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl. Je založená na dlhodobej a systematickej práci s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie. Napriek tomu je o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne veľký záujem. Pravidelne sa jej zúčastňujú mestské školy, ale aj žiaci z Bukoviec a Havaja.

Vo februári sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili BIO kategórie C, ktorá pozostáva z dvoch samostatných častí. A to teoreticko-praktickej, kde sa píše vedomostný test a vypracováva laboratórna úloha. V tomto školskom roku sa žiaci potrápili so sledovaním a poznávaním rôznych plodov. Zúčastnili sa jej žiaci 6 škôl, vrátane ZŠ Giraltovce. Po spočítaní bodov boli výsledky pre náš okres nasledovné: 1. miesto: Oliver Babinský ZŠ s MŠ Bukovce, 2. miesto: Margaréta Renčková a 3. miesto: Annamária Polačková obe z CZŠ sv. Petra a Pavla. Ďalší úspešní riešitelia: Daniela Kocáková ZŠ s MŠ Bukovce, Sára Júlia Lelovicsová ZŠ Mlynská, Pavol Bobak ZŠ Hrnčiarska, Paula Sopková ZŠ Mlynská, Mária Barbora Kuzmová a Terézia Vageľová obe zo ZŠ s MŠ Havaj, Kristína Nemcová ZŠ Mlynská a Juliána Vasilenková ZŠ s MŠ Havaj.
Druhá časť súťaže je projektová časť. V nej žiak píše prácu z vlastného pozorovania ku ktorej vyrobí aj poster. Ním svoju prácu prezentuje. Zvyčajne sú to práce, na ktorých žiaci pracujú niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Získané poznatky, fakty, potom žiak obhajuje pred odbornou komisiou. V tomto roku si 1. miesto vybojovala Dominika Zajacová s témou: Kyslé dažde, 2. miesto Adela Zátrochová s prácou: Pozorovanie obojživelníkov na vybranej lokalite (Kožuchovce), obidve zo ZŠ s MŠ Bukovce. 3. miesto získala Katarína Kakarová zo ZŠ s MŠ Havaj, ktorá predstavila komisii starostlivosť o králika. Prví dvaja v oboch kategóriách náš okres úspešne reprezentovali na krajskom kole v Prešove. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. O. Babinský obsadil 10. miesto, M. Renčková 18. miesto, A. Zátrochová 6. miesto a D. Zajacová 11. miesto.
Kategória D je rovnaký typ olympiády, je však určená pre však žiakov 6. a 7. ročníka a pravidelne sa jej žiaci zúčastňujú v polovici mája. V teoreticko-praktickej časti si prvenstvo odniesla Ema Mydlová zo ZŠ Mlynská, 2. miesto získala Alžbeta Rybčáková zo ZŠ Konštantínova a 3. miesto Estera Gumanová zo ZŠ Hrnčiarska. Ďalší úspešní riešitelia: Adrián Choma ZŠ s MŠ Bukovce, Kamila Bandiová ZŠ s MŠ Havaj, Alexandra Paličková ZŠ s MŠ Bukovce, Jakub Jurčišin ZŠ Hrnčiarska a Žofia Kandalíková CZŠ sv. Petra a Pavla.
V projektovej časti svoju prácu predstavili mladší žiaci. 1. miesto: Šimona Cichá s prácou, kde opísala starostlivosť o mäsožravú rastlinu. 2. miesto získala Alžbeta Rybčáková zo ZŠ Konštantínova s prácou o pozorovaní a starostlivosti o typického domáceho miláčika škrečka džungarského a 3. miesto získala Natália Bučková zo ZŠ s MŠ Bukovce, ktorá rozmnožovala a starala sa o čínske ruže.
Oveľa podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín umožňuje Biologická olympiáda – kategória E. V tejto kategórii môžu súťažiť žiaci 5. – 9. ročníka. Súťaží sa v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia. Súťažiaci sa musia naučiť poznávať a charakterizovať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov, poznať ich slovenský aj vedecký názov. Okrem toho sa účastníci naučia pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov vo svojom okolí a predložia to vo forme zbierky (herbára). V odbornosti geológia žiak musí ovládať 50 hornín, minerálov a skamenelín, poznať lokality výskytu, systematické zaradenie, názov geologického pásma a pri mineráloch aj chemický vzorec. Ako praktickú úlohu predloží súťažiaci žiak záznam z pozorovania a mapovania geologického odkryvu a zbierky hornín a minerálov. Aby sa na takúto súťaž žiaci pripravili, potrebujú veľa času stráviť v prírode. Ale aj o takúto náročnú olympiádu je v našom okrese záujem.
V odborností botanika zvíťazila Klaudia Macková zo ZŠ Mlynská. 2. miesto získala Dominika Zajacová zo ZŠ s MŠ Bukovce, a Daniela Kocáková z tej istej školy obsadila 3. miesto. Úspešní riešitelia: Katarína Pšarová ZŠ Konštantínova, Ema Fečková CZŠ sv. Petra a Pavla a Pavol Džopko zo ZŠ Konštantínova.
Prvenstvo v odbornosti zoológia získala Angelika Marcinčáková zo ZŠ s MŠ Bukovce 2. miesto si vybojovala Liliana Zuberová a na 3. mieste sa umiestnil Richard Čekelský, obaja zo ZŠ Konštantínova. Úspešní riešitelia: Šimona Cichá ZŠ Mlynská, Juliána Mulíková ZŠ s MŠ Bukovce, Ella Peratová ZŠ Mlynská, Lea Gecejová CZŠ a Karina Gombitová ZŠ Mlynská.
Víťazkou v odbornosti geológia bola Zuzana Gondeková CZŠ Stropkov. 2. miesto Patrik Durkoš ZŠ Mlynská a 3. miesto patrilo Šimonovi Harvilkovi ZŠ s MŠ Bukovce. Ďalší úspešní riešitelia: Klaudia Kizáková ZŠ Mlynská a Antónia Šmajdová ZŠ s MŠ Bukovce.
Naši žiaci sa aj na krajskom kole stali úspešnými riešiteľmi.
Biologická olympiáda je veľmi náročná, blahoželáme naozaj nielen víťazom, ale všetkým úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalší rok.
-b-

redakcia | 29. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 213x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou