smahu správy

Vyhodnotenie územných kôl súťaží v poskytovaní prvej pomoci 2018

Územných kôl poskytovania Prvej pomoci 2018 DMZ I. a II. st. konaných v dňoch 22.5.2018, 23.5.2018 a 24.5.2018

Územné kola súťaže v poskytovaní Prvej pomoci 2018 DMZ I. a II. stupňa okresov Svidník a Stropkov sa uskutočnili v dňoch 22.5. – 24.5.2018 a zúčastnilo sa ich celkovo 34 družstiev po prvý krát na troch miestach okresov a to takto:

  22.5.2018 v Giraltovciach   7 družstiev I. stupňa a 4 družstvá II. stupňa
  23.5.2018 vo Svidníku   3 družstvá I. stupňa a 7 družstiev II. stupňa
  24.5.2018 v Stropkove   8 družstiev I.stupňa a 5 družstiev II. stupňa

Aby súťaž bola dobre pripravená a mohla sa uskutočniť na pripravených súťažných stanovištiach, do súťaže sme zapojili rozhodcov, figurantov, maskérku, učiteľov – zdravotníkov, ako doprovod družstiev a dobrovoľníkov.
Vedomostná úroveň súťažiacich bola na požadovanej úrovni a súťažiaci boli na súťaž dobre pripravení, čo svedčí aj to, že bodové rozdiely medzi družstvami boli minimálne.

  Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupňa:   DMZ II. stupeň (Giraltovce)
  1. miesto   ZŠ Giraltovce   ZŠ Giraltovce
  2. miesto   ZŠ Lúčka   Súkromná ZŠ Giraltovce
  3. miesto   ZŠ Giraltovce   ZŠ Giraltovce
  4. miesto   SZŠ Giraltovce   ZŠ Kračúnovce
    ZŠ Kalnište
    ZŠ Kračúnovce
    ZŠ Želmanovce
  Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupňa:   DMZ II. stupeň (Svidník)
  1. miesto   ZŠ Rovné   Spojená škola Svidník
  2. miesto   ZŠ Vyšný Mirošov   CZŠ sv. Juraja Svidník
  3. miesto   ZŠ Vyšný Orlík   ZŠ Komenského Svidník
  4. miesto     ZŠ Kružlová
      ZŠ Mlynská Stropkov
      ZŠ 8. Mája Svidník
      ZŠ Karpatská Svidník
  Umiestnenie v kategórii DMZ I. stupeň   DMZ II. stupeň (Stropkov)
  1. miesto   CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
      CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov
  2. miesto   I. ZŠ Stropkov   I. ZŠ Stropkov
  3. miesto   III. ZŠ Stropkov   ZŠ s MŠ Havaj
  4. miesto   ZŠ s MŠ Bukovce   ZŠ s MŠ Bukovce
    ZŠ Breznica   ZŠ a MŠ Kolbovce
    ZŠ s MŠ Havaj
    ZŠ s MŠ Kolbovce
    ZŠ s MŠ Lomné

V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a zvlášť dobrovoľníkom, ktorí boli v pozícii rozhodcov, figurantov, maskérky. Zároveň patrí poďakovanie zástupcom mesta Giraltovce, Stropkov, ktorí nám poskytli priestory na zrealizovanie súťaže a tým podporili našu akciu. Poďakovanie patrí aj Ing. Michalovi Polákovi za poskytnutie priestorov na maskovanie.
SČK ÚzS Svidník

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 1. 6. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 40x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou