smahu správy

Mestský podnik Služba dosiahol za uplynulý rok 2017 skvelé výsledky

SLUŽBA, mestský podnik Stropkov hospodárila v roku 2017 s prebytkom 9 356,80 eur.
Mestský podnik Služba má v súčasnosti 56 stálych zamestnancov a 13 zamestnancov na projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V priebehu roka 2017 bola najväčšou investíciou modernizácia šatní a sociálnych zariadení na zimnom štadióne. Bola postavená nová kontajnerová zostava s vyhrievanými šatňami, sprchami a sociálnym zariadením, ktoré budú slúžiť verejnosti. Sociálne zariadenia pre pracovníkov mestského podniku Služba na zimnom štadióne taktiež prešli rekonštrukciou. Finančné prostriedky boli vynaložené na nevyhnutné opravy a revízie chladiaceho zariadenia v strojovni a na opravu rolby. Náklady na chladenie ľadovej plochy boli vysoké. Tržby za predané vstupenky na ľadovú plochu boli vo výške takmer 9 tisíc eur.
V roku 2017 tiež pribudlo 17 nových svetelných bodov. Na území mesta Stropkov je udržiavaných celkom 1 041 svetelných bodov. Na ulici Matice slovenskej bolo doplnené verejné osvetlenie, pri chodníku Stropkov – Sitník bola uskutočnená výmena svietidiel verejného osvetlenia a nasvetlené sú aj priechody pre chodcov. Zakúpená bola nová vianočná výzdoba.
K činnosti mestského podniku Služba patrí aj u udržiavanie hrobových miest, ako aj udržiavanie vojnových hrobov. V priebehu roka boli jestvujúce hroby zamerané, nasnímané a následne zahrnuté do podrobných máp starého, nového cintorína i cintorína pri Dome nádeje. Všetky podrobné údaje sú dostupné na stránke www.stropkov.cintoriny.sk, kde si záujemcovia môžu nájsť zosnulých podľa mena a priezviska, prípadne čísla hrobu. K dispozícii je aj digitálna mapa cintorína, ako aj fotografie náhrobkov. Vo virtuálnom cintoríne majú možnosť položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku, či kahanec s možnosťou zanechať krátky odkaz s menom.
Pri Dome nádeje je umiestnený nový sviečkomat. Uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia, vybudovali sa komunikácie so zámkovou dlažbou, tri prípojky na vodu a elektrickú energiu, pre Nový cintorín sa vybudovalo parkovisko.
Mestský podnik Služba sa tiež stará o verejnú zeleň, kosenie a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, celoročné ošetrovanie parkov a pod.. V roku 2017 bola urobená nová výsadba zelene na Námestí SNP a pri Okresnom úrade s novými sadenicami a stromčekmi, osadené boli nové lavičky a stojany na bicykle, zakúpili sa pyramídové kvetináče na kvetiny, aby mohlo námestie, priľahlé parky a iné verejné priestranstvá vyzerať reprezentatívne.
Nemenej dôležitá je údržba a oprava chodníkov a komunikácii v meste počas celého roka. Pozornosť sa venovala oprave žľabu a vyasfaltovanie na ulici Majerskej, osadeniu nového dopravného značenia, vybudovaniu nového stojiska kontajnerov na ul. Ciolkovského, parkovisku na Akad. Pavlova a novému oploteniu okolo športovísk.
Služba m. p. zabezpečuje týždenný vývoz komunálneho odpadu. Zabezpečuje tiež zber separovaného odpadu pre mesto Stropkov a 24 obci okresu Stropkov.
V priebehu roka 2018 bude realizovaný projekt „biologický rozložiteľný odpad“, na ktorý boli schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie.

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 25. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 284x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou