smahu správy

V Oľšavke oslavovali „Deň matiek“

Nedeľa 6.mája 2018 bola pre matky v Oľšavke slávnostnou, keďže vedenie obce v spolupráci s ÚŽS ZO Oľšavka pre nich pripravili milú oslavu „Dňa matiek“ spojenú s kultúrnym programom.
Obecné podujatie začalo o 16.00 hod. a uskutočnilo sa v KSM budovy obecného úradu.
Po úvodnom privítaní a príhovore starostu, ktorý mimo iného ocenil poslanie a úlohu matky pre kresťanskú rodinu a výchovu deti, nasledoval kúlturno-spoločenský program žiakov základnej školy Bukovce, ktorých doplnili deti materskej školy bývajúci v obci Oľšavka.
Vystúpenie malo všetky zložky od folklóru spojeného so spevom a tancom, cez prednes poézie, prózy a nechýbalo aj humorné slovo v uvedených scénkach.
Podľa potlesku a reakcie prítomných občanov v KSM, vystúpenie po dlhšej odmlke v obci, splnilo očakávanie, za čo vedenie obce a ÚŽS srdečné ďakuje. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim deťom a samozrejme vedeniu ZŠ na čele s Mgr. Michalom Blichom a pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na nácviku s deťmi.
Potešením bolo aj vystúpenie deti s gitarovým sprievodom v podaní gréckokatolíckeho otca duchovného Jána Vasiľa.
Po oficiálnom programe, oslava „Dňa matiek“ pokračovala menším pohostením a voľnou zábavou. Nechýbala káva, sladké pečivo a zákusok od Maťašovcov z pekárne zo Šandala, za čo im patrí srdečná vďaka. O dobrú zábavu a náladu spojenú so spevom sa postaral harmonikár Janko Biroš starší.
Pri odchode každá prítomná matka s trvalým pobytom od vedenia obce obdŕžala kartičku s blahoželaním, tulipán a menšiu pozornosť.
Poďakovanie patrí aj všetkým poslancom a členkám ÚŽS ZO Oľšavka, ktorí sa spolupodieľali pri prívoze a odvoze deti z vystúpenia, ako aj organizačnom zabezpečení celej obecnej akcie.
Za prípravu a výzdobu priestorov KSM srdečná vďaka Márií Birošovej a Radimile Forintovej.
Ján Biroš, starosta obce

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 18. 5. 2018 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 244x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou