smahu správy

Severozápadná hradná bašta

obrazokPrvá zmienka o hrade v Stropkove pochádza z 10. 07. 1408. Ide o donačnú listinu vydanú kráľom Žigmundom Luxemburským, okrem iných aj na stropkovské panstvo, ktoré pripadlo do rúk uhorskému šľachtickému rodu Perínskovcov. V roku 1410 sa vykonala na príkaz kráľa slávnostná štatúcia na majetok Stropkov, ku ktorému patril aj hrad. Vzápätí kráľ Žigmund vydal 21. 01. 1411 listinu, ktorou povolil Imrichovi Perínskemu postaviť hrad na území Stropkova alebo Modrého Poľa. Hrad mal spĺňať požiadavky sídla panstva a Perínskovci si za svoje sídlo vybrali Stropkov. Vieme, že hrad stál už počas obdobia Balickovcov v Stropkove.

Počas storočí hrad menil som vzhľad až do podoby zachovanej na pláne hradu z roku 1767. Stal sa domovom rodu Peteovcov z Gerše, ktorí mu vdýchli nový život. Tento kamenný mestský hrad sa stal ojedinelým v Uhorsku. Ako bolo spomenuté, jediná zachovaná podoba hradu sa nachádza na jeho pláne z roku 1767, ktorý bol vyhotovený pri príležitosti delenia stropkovského panstva a samotného hradu medzi dedičov rodu Pete. Hrad mal tvar pentagonu a jeho súčasťou bol kostol a kaštieľ, ktoré sa zachovali dodnes. Dňa 15. 06. 1814 vypukol v kováčskej dielni Temdera požiar, ktorý zachvátil mesto a zničil aj hrad. Postupne boli hradné múry rozobrané na stavbu domov a priekopy boli zasypané.
Stropkovský hrad sa 07. 03. 1963 stal Národnou kultúrnou pamiatkou na základe rozhodnutia SKK ONV BARDEJOV 183/63. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu je zapísaný pod číslom 243/2. V minulosti sa konal archeologický výskum, ktorý odkryl juhovýchodnú baštu, vstupnú bránu do hradu a hradné murivo. Čoskoro sa vykoná archeologický výskum severozápadnej bašty. Táto bašta sa čiastočne zachovala v pivničných priestoroch domov Lehockých na námestí. Na základe plánu hradu z roku 1767 vieme, že po dedičskom prerozdelení pripadla táto bašta do vlastníctva Evy Peteovej a Imrichovi Starayovi. Na pláne sú izby bašty označené písmenami ABCDE. Pod písmenom F je átrium, kde sú aj schody do podkrovia. Nasleduje izba c a v izbe E sú železné dvere. Na spodnom poschodí sú pod izbami A a B pivnice. Pod kuchyňou C je zaklenutá izba. Pod izbami DEF je veľká vstupná hala, kde bol umiestnený znak Peteovcov a Pacotovcov, ktorý sa nachádzal nad dverami do 2 veľkých vinných pivníc. Z tejto prvej časti z vonkajšieho voľného priestranstva je prechod do pánskeho oratória z obchodze, ktorá je pre časti 1, 2 a 3 v spoločnej držbe.
Ďalej vieme, že na záhrade za domami boli hradné múry. Tieto múry spájali severozápadnú baštu so severovýchodnou baštou. Pri týchto hradných múroch sa nachádzali hospodárske budovy. Archeologický prieskum môže priniesť nové, doposiaľ nepoznané poznatky o našom hrade a obohatiť zbierku archeologických predmetov.
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?…
MV SR, Štátny archív v Prešove. Fond rod Pethő zo Stropkova, inv. č. 1195.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok

redakcia | 11. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 313x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou