smahu správy

DEŇ ZEME na ZŠ Konštantínova

22. apríl – deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Našej Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť.
V duchu tejto myšlienky bolo v uplynulom týždni v našej škole zrealizovaných viacero akcií. Prvou bola exkurzia žiakov 7. ročníka do čističky odpadových vôd. Teoretické vedomosti, ktoré získali na exkurzii, využijú na hodinách geografie a chémie. Ďalší deň si žiaci 8. ročníka vypočuli prednášku pána Mgr. Baluďanského, ktorý pracuje v Spoločnoti pre astronomické aktivity. Pán Baluďanský zdôraznil žiakom, že slovné spojenie Matka Zem, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a človekom. Žiaci z ŠKD sa vybrali v popoludňajších hodinách na turistickú vychádzku. S nadšením obdivovali krásnu jarnú prírodu, ale zážitok im pokazili rôzne odpadky, ktoré do prírody nepatria. Tieto potom vyzbierali do pripravených igelitových vriec. Akcia vyvrcholila v piatok. Už od rána začali žiaci zhromažďovať a vážiť papier pred budovou školy, aby ho neskôr odviezli do zberu. Po prvej vyučovacej hodine nasledovala triednická hodina, počas ktorej žiaci metódou brainstormingu navrhovali spôsoby, ako pomôcť našej planéte, odpovedali na otázky, čo je v silách žiakov ZŠ, ktorí nemajú žiadnu moc ani peniaze, len svoju dobrú vôľu a ochotu sa starať o svoj jediný domov. Najkrajšie „myšlienky“ budú v čo najkratšom čase vyhodnotené. Po teórii nastúpila prax: žiaci 1.- 4. ročníka po triednickej hodine vytvorili plagáty svojich nápadov – Deň Zeme s NATUR-PACK-om. Žiaci II. stupňa vyčistili areál a okolie školy a svoju kreativitu a zručnosť využili pri vymaľovaní hier na terasu školy, ktorá bude dennodenne pripomínať spoločnú akciu venovanú tomuto dňu.
„Hoci sme len malou kvapkou v mori, buďme tou, ktorá sfarbí oceán.“
Ak by každý z nás aspoň jeden deň v roku „obetoval“ našej Zemi, hneď by sa nám žilo lepšie… teda aspoň čo sa týka nás a nášho okolia…
Každý žiak prispel svojou prácou ku skrášleniu okolia základnej školy. O našej usilovnosti sa môžete presvedčiť vo fotogalérii našej školy.
ZŠ Konštantínova

obrazok obrazok

redakcia | 27. 4. 2018 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 214x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou