smahu správy

Ženy z Oľšavky oslavovali MDŽ

Po minuloročnej oslave, aj v tomto roku vedenie obce už za obojstranne prospešnej spolupráce s vedením ÚZS ZO Oľšavka zorganizovali pre ženy z Oľšavky obecnú akciu na oslavu MDŽ. Akcia sa uskutočnila v nedeľu 11. marca 2018 v sále KSB obecného úradu so začiatkom o 16.00 hod.

Podujatie začalo privítaním a príhovorom starostu obce, v ktorom starosta vyzdvihol a ocenil poslanie žien nielen v pracovnom postavení, ale aj v rodinnom živote.
Prvým vystupujúcim na podujatí bol herec, humorista, ľudový zabávač pán Igor Latta z Prešova, známy, žiaľ už len z minulosti z rozhlasového vysielania pre národnostné menšiny, ako KUM MAČANKA z relácie KUMOVCI. Jeho vystúpenie v obidvoch vstupoch prinieslo do akcie pre ženy úsmev, zábavu a pobavenie, čo bolo aj jedným z hlavných cieľov tohto podujatia.
Aktívny rodák Jožko Kmiť prispel do programu aj hudobnou vložkou v podobe kántrového vystúpenia svojej skupiny Tuláci, čo bolo ďalším spestrením obecnej akcie MDŽ. Srdečná vďaka za hodnotné vystúpenie, ktoré bolo ocenené potleskom.
Súbežné s oslavou MDŽ prebiehala aj nádherné zaranžovaná výstavka veľkonočných ozdôb, figurín, vajíčok a ďalšieho, čo súviselo s veľkonočnou tradíciou, ktorú pripravili ženy ÚŽS ZO Oľšavka. Táto výstavka trvala do nedele 18. marca 2018 a bola spestrením a oživením obecnej akcie MDŽ. Za jej prípravu, zrealizovanie patrí veľké poďakovanie všetkým ženám, ktoré sa na nej podieľali a doniesli svoje veľkonočné ozdoby a vajíčka, ale najmä Anne Forintovej, Márií Kocákovej, Emílií a Helene Čaklošovým a Márií Feckovej.
Ďalším spestrením akcie bola taktiež výstavka vlastnej drevorezby v podobe výrobkov z dreva, ako boli fujary s vyrezávanými ornamentmi, pískajúce valašky, korýtka, drevené podnosy a misky, ako aj vyobrazené podoby drevených kostolíkov z okolia Stropkova a Svidníka, ktoré na výstavku zapožičal náš rodák Jozef Kmiť, za čo mu patrí srdečné poďakovanie, kiežby bolo takýchto rodákov ešte viac. Aby táto sa výstavka zatraktívnila a pripomenula staré zvyky, obyčaje a tradície, drevené korýtka a misky boli naplnené zabíjačkovými výrobkami.
V oficiálnej časti osláv bolo zo strany obce vykonaný aj akt ocenenia troch žien, ktoré sa významnou mierou podieľali a podieľajú na zviditeľňovaní obce navonok a robia prácu najviac v prospech občanov obce.
Ako prvá bola ocenená a z rúk starostu obce prevzala kvety a malú pozornosť Anna Majurníková. Poďakovanie si zaslúžila, nakoľko ešte v 60. rokoch minulého storočia bola členkov folklórnej skupiny z Oľšavky, ktorá vystupovala nielen na Svidníckom festivale a spolu s ostatnými členmi šírila tanec, ľudové zvyky, obyčaje a tradície našej obce. Tieto sa v súčasnosti snaží predať ďalej, aby sa to zachovalo a ostalo pre budúce generácie.
Matuška Anna Zelizňáko¬va už nebohého pravoslávneho otca duchovného Andreja Zelizňáka, bola v poradí druhou ocenenou ženou a to za duchovný prínos počas svojho aktívneho života v prospech nielen pre pravoslávnych veriacich, ale aj pre ostatných občanov obce Oľšavka.
Za kuchárske umenie v neľahkých podmienkach v bývalej ZŠ a MŠ, neskôr len MŠ v Oľšavke, počas svojho aktívneho života si ocenenie, ako tretia žena v poradí zaslúžila Anna Fotintová, ktorá taktiež obdŕžala kvety a malú pozornosť od starostu obce.
Po oficiálnom programe, oslava MDŽ pokračovala pri menšom pohostení, ktoré pripravilo vedenie obce. Samozrejme nechýbala káva so sladkým zákuskom od firmy Timdži zo Stropkova a sladké pečivo od Pekárne Šandal – Juraj Maťaš, za čo im patrí srdečné poďakovanie.
Srdečné poďakovanie patrí aj všetkým ostatným nemenovaným poslancom a občanom obce, ktorí sa podieľali na vydarenej obecnej akcii.
Ján Biroš

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok

redakcia | 23. 3. 2018 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 318x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou