smahu správy

Preklad a latinský prepis 1. písomnej zmienky o Stropkove

V predchádzajúcom čísle stropkovského týždenníka Spektrum sme uviedli, že v tomto čísle uverejníme preklad 1. písomnej zmienky o Stropkove:

„My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, markgróf Brandenburský, generálny vikár svätej Rímskej ríše a gubernátor kráľovstva Českého, dávame na vedomie všetkým, ktorých sa znenie tejto listiny týka a oznamujeme, že Hanigovský hrad v šarišskej župe po smrti magistra Ladislava, syna Mikuláša zo šarišského Svätého Jura, ktorý zomrel bez potomkov, podľa zvyklostí kráľovstva pripadol do našich kráľovských rúk. Spolu s ním aj mestečko Stropkov a obec Pozdišovce nachádzajúce sa v Zemplínskej župe a všetkými i jednotlivými dedinami, majetkovými čiastkami, právami, výnosmi a ich príslušenstvami, sme dali do zálohy nášmu vernému a urodzenému mužovi Prokopovi Balickému za 6000 zlatých pre jeho verné služby, ktoré nám preukázal. Tak po zvážení vernosti a verných služieb Prokopovho bratranca Andreja, podobne nazývaného Balický, sám a prostredníctvom neho aj jeho dvaja bratia Ján a Mikuláš vynaložili podobne 6000 zlatých florénov za Hanigovský hrad, mestečko Stropkov a obec Pozdišovce spoločne s ostatnými dedinami, majetkami, úžitkami, príslušenstvami, v rozsahu a hraniciach ako boli vlastnené uvedeným magistrom Ladislavom a iných predchodcov, spoločne zo všetkým právom, ktoré do našich rúk pripadlo tomuto Andrejovi a aj jeho bratovi Jánovi a Mikulášovi a ich dedičom alebo iným, ktorí na základe nášho súhlasu uvedené majetky mali v zálohe za 12 000 zlatých, tak dlho dávame do držby vlastníctva, až kým jemu a jeho dedičom alebo ktorémukoľvek kto bude uvedené majetky držať, nebude uvedená suma 12 000 zlatých florénov nami alebo našimi nástupcami uhorskými kráľmi v plnosti vyplatená. Po vyplatení tejto sumy uvedený hrad, s mestečkom a majetkami sú povinný bez akýchkoľvek ťažkostí nám vrátiť. Vydané v Kežmarku na sviatok svätého Gregora pápeža (streda 12. 03. 1404). Roku Pána 1404.“
Originálny prepis v latinčine podľa riadkov v listine:
Nos Sigismundus dei gratia Rex Hungarie, Dalmatie, Croatie, et cetera, Marchio Brandemburgensis, et cetera sancti Romani Imperii generalis vicarius Regni Boemie gubernator memorie commendamus
tenore presentium significantes quibus expedit universis, quod quem ad modum nos castrum Wywar vocatum in comitatu de Sarus habitum per mortem magistri Ladislai filii Nicolai
de Zenthguwrg absque heredum solatio defuncti ad manus nostras iuxta regni consuetudinem devolutum simultum opido Stropko et possessione Pazdicz nunctupatis in Zemliniensis
comitatu habitis et omnibus ac singulis villis portionibus iuribus fructibus proventibus et pertinentiis eiusdem et earumdem universis fideli nostro nobili viro Procopio Balyczky
pro sex milibus florenis auri quibus sibi ratione fidelium servitiorum suorum maiestati nostre exhibitorum obligabantur pignoris titulo assignaveramus ita consideratis
fidelibus […] servitiorum meritis fidelis nostri et dilecti Andree similiter Balyczky apellati fratris [eiusdem?] patruelis dicti condam Procopii quibus idem nihilominus
nostre se[…] maiestati pro quibus sibi et per ipsum Jan et Nicolao fratribus suis uterinis eiusdem in sex militibus florenis auri pure rite et rationabiliter
debitorie[…] dictum castrum Wywar praetactum opidum Stropko et possessionem Pazdicz simultum villis portionibus fructibus proventibus
tributis […] montibus [vineis?] vallibus pratis pascuis piscinis molendinis aquis aquarumque de cursibus et aliis pertinentiis universis
quibusqumque […] per annotatum magistrum Ladislaum et alios priores habitum et tente fuerunt ac omni iure quo ad nostras manus devolutum
et devolute […] et per eum Jan et Nicolao fratribus suis uterinis ac heredibus [ipsorum?] aut quacumque presentes nostras litteras de ipsorum bona voluntate
habuerit vel habu[…] duodecim milibus florenis auri puri obligandum duximus […] obligamusque presentium per vigorem per ipsum Andream
ac prefatos fratres suos et heredes ipsorum aut qui ut praemittiter presentes nostras litteras de ipsorum bona voluntate habuerit vel habuerint pignore titulo tamdiu
habendum tenendum et possidendum quo usque sibi vel ipsis per nos aut nostros successores Reges Hungar praetacta summa duodecim milium florenis auri puri persoluta
fuerit realiter et ad plenum facta autem huiusmodi solutione ipse vel ipsi nobis aut eiusdem successoribus nostris dictum castrum cum opido possessione villis et pertinentis
praedictis absque difficultate remittere et restituere tenebuntur et debebunt harum nostrarum testimonium litterarum. Datum in Kesmark in festo beati Gregorii pape. Anno
Domini millesimo quadringentesimo quarto
ZDROJ:
MNL-DL-8944 (https://archives.hungaricana.hu/…rters/93530/?… – dostupné na internete)
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

redakcia | 16. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 281x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou