smahu správy

Nedopatrenia v monografii mesta

Stropkov patrí medzi slovenské mestá, ktoré sa môžu pochváliť kvalitnou monografiou. V tomto prípade monografiou Jána Beňka, jedného z najlepších slovenských medievistov (stredovekárov). Monografia bola vydaná v roku 1994 a podieľal sa na nej tím ľudí. Je potrebné napísať, že sa okolo monografie urobili kus práce a bolo preštudovaných mnoho listín z rôznych archívov. Našlo sa všetko to, čo bolo k dejinám Stropkova potrebné uviesť. Samozrejme sa dá ísť ešte do hĺbky, ale kniha toľko strán neponúkla, preto je potrebné urobiť rôzne štúdie na konkrétne historické udalosti. Stáva sa, že sa v takýchto prácach vyskytnú chyby, ktoré mohli byť zapríčinené náročnou a dlhou prácou, prípadne prehliadnutím na základe prejdeného množstva historického materiálu. Tak sa do stropkovskej monografie dostalo niekoľko chýb. Prvá bola napísaná už skôr, keď sme písali o reliéfnej renesančnej tabuli (Stropkovské Spektrum, roč. XIV, č. 15 z 10.04.2017, str. 3).
Prvá chyba sa nachádza v monografii na strane 34. Na tejto strane Ján Beňko uviedol, že v prepise listiny Leleským konventom z 1. augusta (bol to 1. september) 1410 (MNL DL 9671 – listina dostupná na internete) sa uvádza termín capella seu fortalitium (kaplnka alebo opevnenie). Tento stredoveký termín bol zapísaný v monografii zle. Nenachádza sa tam termín capella – kaplnka, ale termín castelli seu fortalitii – teda kaštieľ, opevnenie alebo hrad. Vyplýva z toho, že išlo o opevnené sídlo šľachticov, do ktorého patril kaštieľ a kostol. Tento termín sa v období uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského používal dosť a jeho frekvencia v zachovaných listinách značí spomínaný preklad.
Druhá chyba sa nachádza na strane 35. Ján Beňko uviedol, že v donácii z rokov 1430 – 1431 (MNL DL 107 972 – listina dostupná na internete) sa nachádza nová dedina (okrem iných) – Ankka. Nevedno prečo ju uviedol, keďže v tejto donácii sa takáto dedina neuvádza. Je pravdepodobné, že si ju pomýlil s obcou Miková, ktorá je zapísaná ako Miklo a na prvý pohľad pripomína slovo Ankka. Vyplýva z toho, že žiadna obec Ankka sa v listinách neuvádza. Mikovú v podobe Miklo zapísal aj FEJÉR Georgius v diele Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis z roku 1843, zväzok 10, číslo 7, strana 229. V literatúre ho uviedol aj Ján Beňko a pravdepodobne sa s jeho názorom nestotožnil alebo prehliadol zápis jednotlivých dedín.
V ďalších častiach stropkovskej monografie sa môžu objaviť aj iné chyby, práve preto je dôležité veci preveriť a závery predkladať po kontrole historických dokumentov. Prezentovaním chýb, ktoré vznikli nedopatrením sa môže stropkovská história vyvíjať v inom svetle a v nepravdivých informáciách, ktoré by zavádzali.
Ľuboslav Šmajda, MsÚ

obrazok obrazok

redakcia | 2. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 319x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou