smahu správy

Dejepisná olympiáda 10. ročník - okresné kolo - ZŠ Mlynská

Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Mlynská uskutočnila Dejepisná olympiáda – okresné kolo. Do súťaže sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov. Olympiádu slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Mgr. Mariana Rusnáková, za prítomnosti odborného zamestnanca ŠÚ Stropkov – Mgr. Márie Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Mgr. Mariana Rusnáková, členmi- Mgr. Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých troch miestach. Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov. Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Test obsahoval 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.
Vyhodnotenie:
Kategória F- 6. ročník:
1. miesto- Róbert Front – ZŠ Mlynská Stropkov
2. miesto- Samuel Cichý – ZŠ Mlynská Stropkov
3. miesto- Emma Olčáková – ZŠ Mlynská Stropkov
Kategória E – 7. ročník:
1. miesto- Katarína Gramatová – ZŠ s MŠ Havaj
2. miesto- Diana Sitkaničová – ZŠ Konštantínova
3. miesto- Adam Pavlík – ZŠ s MŠ Havaj
Kategória D – 8. ročník:
1. miesto- Klaudia Hanáková – ZŠ Mlynská Stropkov
2. miesto- Alexandra Sidorjaková – CZŠ Stropkov
3. miesto- Mária Smetanková – ZŠ Konštantínova
Kategória C – 9. ročník:
1. miesto- Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj
2. miesto- Martin Derco – ZŠ Mlynská Stropov
3. miesto- Damián Didnianský – ZŠ Mlynská Stropkov
Víťazi v jednotlivých kategóriách obdŕžali šekové poukážky v hodnotách 14, 10, a 6 eur a diplomy. Žiaci na prvých dvoch miestach v kategóriách C, D a E sa zúčastnia krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2018 v Prešove.
Víťazom okresného kola a úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská Stropkov

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 2. 3. 2018 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 247x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou