smahu správy

Upozornenie pre podnikateľské subjekty v súvislosti s nesprávne interpretovanou informáciou k zákonu o registračných pokladniach

Dňa 22. 1. 2009 odznela v Televíznych novinách TV MARKÍZA nesprávna interpretácia zákona o registračných pokladniach č. 289/2008, ktorý je okrem vybraných ustanovení účinný od 1. 3. 2009.

Podľa tejto nesprávnej interpretácie by mali drobní živnostníci, ktorí poskytujú služby a prijímajú tržby v hotovosti evidovať tieto tržby cez registračnú pokladňu, pričom ako príklad boli uvedení opravári pračiek, kominári, stolári a pod. Pokiaľ tieto tržby nebudú zaevidované cez elektronickú registračnú pokladňu, údajne im hrozí pokuta až do výšky 3300 EUR. Príspevok hovorcu MF SR bol vytrhnutý z kontextu.
Upozorňujeme preto, že tento zákon je síce účinný od 1. 3. 2009, ale týka sa len tých podnikateľov, ktorí sú povinní evidovať tržby v súlade s týmto zákonom, t.j. podnikateľov, ktorí po 1. 3. 2009 zakúpia tento nový typ pokladne a budú patriť do okruhu podnikateľov vymedzených zákonom, t.j. tých ktorí predávajú tovar a poskytujú službu uvedenú v prílohe citovaného zákona.
Pokiaľ si teda podnikateľ nezakúpi nový typ pokladne, ktorý je explicitne stanovený citovaným zákonom po 1. 3. 2009, postupuje naďalej podľa doteraz platných predpisov, teda aj vyhlášky k registračným pokladniam č. 55/94 Z.z. v znení jej neskorších predpisov a to až do 31. 12. 2010. Táto vyhláška presne definuje služby, pri ktorých sa tržby prijaté v hotovosti evidujú cez ERP a zároveň stanovuje výnimky, pri ktorých nie je potrebné evidovať tržby cez ERP – napr. úhrada pohľadávky.

Z uvedeného vyplýva, že iba tí podnikatelia, ktorí zakúpia nový typ pokladne zadefinovaný novým zákonom o registračných pokladniach č. 289/95 Z.z. po 1. 3. 2009 budú evidovať tržby cez ERP, pričom poskytujú dodanie tovaru a služby vymedzené v prílohe tohto zákona.

Podľa tejto prílohy pôjde o nasledovné služby:
SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI
1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie služby
4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1. Reštauračné služby s obsluhou
4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach
4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach
4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie
4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6. Služby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické služby
6.1. Portrétne fotografické služby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby
6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov
6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov
9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín
13. Služby žehliarní a služby mangľovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá
16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov
17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie
18. Služby na zlepšenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
Podľa tejto prílohy evidovať hotovostné tržby cez ERP neprináleží a ani podľa nového zákona o ERP nebude prináležať stolárom, kominárom, opravárom pračiek a pod.

redakcia | 11. 2. 2009 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 135x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou