smahu správy

Dôstojná spomienka na oslobodenie našej obce

Obecný úrad Vyšná Olšava, protifašistickí bojovníci zo ZO SZPB Vyšná Olšava, Klub Českého pohraničia a občania obce sa pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Červenou armádou stretli v nedeľu 21. januára pri pamätnej, kam ich v sprievode priviedol duchovný otec po ukončení bohoslužby. Po štátnej hymne, položení venca k pamätnej tabuli osloboditeľom všetkých prítomných privítal starosta obce Juraj Kasarda, menovite podpredsedu Oblastného výboru SZPB Svidník Ing. Uhríka, tajomníka Obl. výboru Vranov p. Čumu, predsedov ZO SZPB Svidník, Stropkov, Giraltovce, Petrovce okres Vranov, historika Bomera, predsedu VZDOR – Strana práce Ing. Martina Zeleňaka, predsedu Okresného výboru Matice slovenskej p. Kaščáka, miestnej organizácie MS p. Škurlovú a Únie žien Andreu Kasardovú. Kladenie vencov a čestnú stráž zabezpečili Mladí matičiari z Vranova pod vedením Mgr. Miroslava Gešpera v dobových uniformách. Za prítomnosti asi 100 účastníkov spomienky duchovný otec odslúžil panychídu za padlých v druhej svetovej vojne.
Spoločná báseň žiačok základnej školy Timey Martinčekovej a Elenky Bartkovičovej s témou utrpenia počas vojny prítomných dojala. Ing. Uhrík vo svojom vystúpení popísal priebeh oslobodenia obce, predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho Vyšná Olšava Mgr. Kasarda zoznámil prítomných s charakterom vojny, ktorá vždy postihuje nevinných, spôsobuje veľa tragédií, stále platí, že vojna je pokračovanie ekonomiky násilnými prostriedkami a je v záujme najbohatších. Predseda Ing. Zeleňak poukázal na zlú ekonomickú situáciu najmä pre mladých, katastrofálnu morálku spoločnosti, korupciu, kriminalitu a vyľudňovanie najmä nášho kraja.
Protifašistickí bojovníci ocenili pamätníkov 2. svetovej vojny, obecný úrad, základnú školu i FS Olšavan. Veľmi si vážime dobrú spoluprácu s Farským úradom vo Vyšnej Olšave na čele s otcom duchovným Vansáčom a Cirkevný spevácky zbor. Počas spomienky sa mimo vlajkovej výzdoby vynímali aj cirkevné zástavy s krížom.
Spomienka pokračovala kultúrnym programom. Úvodné pesničky sestier Lívie a Tamarky Maťašových pod vedením ich otca, v sprievode harmonikára zožali úspech, čo potvrdil dlhotrvajúci potlesk. Najšťastnejšia bola ich babka p. Ferencová členka SZPB.
Zaujal akt povyšovania mladých matičiarov v dobových uniformách, dramatické pásom z posledných dní partizánskeho Zväzku Čapájev – koniec novembra 1944 pred prechodom frontu medzi Borovom a Haburou. Tri pásma, sústredenie zväzku nad Závadou, presun na Kamianu pri Borove, samotné prelomenie frontu vyvolalo zmiešané pocity. Radosť z úspechu, smútok za 500 padlými partizánmi aj civilmi, medzi nimi našiel svoju smrť aj náčelník štábu zväzku a poverený velením nadporučík Kukorellim. Vojna prináša veľké obete v jej priebehu, v posledných dňoch, dokonca po jej ukončení . Munícia aj po ukončení vojny zabíja, prináša tragédie (výbuch granátu usmrtil dvoch chlapcov, jedného zranil v obci Bžany v šesťdesiatych rokoch).
Nikdy nechceme žiadnu vojnu. NECH ŽIJE SVETOVÝ TRVALÝ MIER.
Predseda ZO SZPB gen. Kukorelliho
Mgr. Peter Kasarda

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok

redakcia | 2. 2. 2018 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 312x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou