smahu správy

Všetko dobré v novom roku, Stropkovčania!

Vážení Stropkovčania, dovoľte mi prvýkrát v tomto roku prihovoriť sa aj na stránkach týždenníka Stropkovské Spektrum. Vstúpili sme do nového roka 2018 a pri tejto príležitosti Vám všetkým želám hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Podobne ako po minulé roky, aj teraz by som rád zhrnul uplynulý rok a zároveň naznačil naše plány na ten práve začínajúci.

ROZSIAHLE INVESTÍCIE Z VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV
Z pozície primátora mesta chcem v nasledujúcom roku zavŕšiť veľmi úspešné volebné obdobie. Len v roku 2017 sa nám podarilo zrealizovať viacero projektov a v rámci vlastných prostriedkov sme investovali do rozvoja mesta takmer poldruha milióna eur. Ďalších takmer 500 tisíc sme získali z eurofondov na rekonštrukciu Materskej školy na ulici Matice slovenskej. V končiacom roku sme sa vo veľkom rozsahu zamerali na rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, cintorínov a revitalizáciu verejných priestranstiev a športovísk. Do infraštruktúry išlo 390 tisíc eur, na cintoríny 180 tisíc, modernizácia vozového parku mestského podniku Služba stála 170 tisíc, do zimného štadióna sme investovali 85 tisíc. Nemalé prostriedky išli na rozšírenie siete verejného osvetlenia, oplotenie športovísk, rekonštrukciu plavárne, malý lyžiarsky vlek, futbalový štadión a postavili sme aj dve nové detské ihriská. Samospráva sa postupne pripravuje na štvrtú etapu revitalizácie historického námestia. Po dlhých rokoch sa mestu podarilo dohodnúť s majiteľmi nehnuteľností na Námestí SNP, v bezprostrednej blízkosti sanktuária a niekdajšieho hradu, a na ich výkup vyčlenili v tomto roku 200 tisíc. Rovnaká suma je aj v budúcoročnom rozpočte.
KVALITNÁ SPOLUPRÁCA ÚRADU A ZASTUPITEĽSTVA
Žiadny z projektov by sa nám nepodarilo zrealizovať bez kvalitného tímu mojich kolegov a podpory poslancov zastupiteľstva. Našou základnou filozofiou je zodpovedné, hospodárne a racionálne nakladanie s verejnými financiami. Je veľmi dôležité, že sa nám podarilo naštartovať procesy, ktoré boli samozrejmé v iných mestách, no v Stropkove absentovali. Podarilo sa nám odbúrať vplyv okresných politických štruktúr. A to je naša výhoda, ktorá chýbala našim predchodcom a často im zväzovala ruky, brzdila slobodu rozhodovania, v mnohých prípadoch sa aj podpísala pod nesprávne rozhodnutia pri správe veci verejných.
PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY NA ROK 2018
Najvýznamnejšou investíciou financovanou z eurofondov bude projekt budovania skládky biologicky rozložiteľného odpadu v celkovej výške 1,1 mil. eur. V rámci projektu bude vybudovaný objekt skládky s potrebnou technológiou a strojovým vybavením. Do odpadového hospodárstva plánujeme investovať aj z vlastných prostriedkov. Novinkou pre Stropkovčanov by mali byť dve nové polopodzemné stojiská na komunálny a separovaný odpad za zhruba 80 tisíc eur. Mesto očakáva prínos v podobe zefektívnenia zberu a vývozu odpadu a nemenej dôležitý bude aj estetický prínos nových objektov v zastavaných lokalitách, ako aj šetrenie verejného priestoru, ktorý môžeme využiť napríklad na rozšírenie parkovacích miest. Mimorozpočtové zdroje plánujeme využiť aj na rekonštrukciu exteriéru budovy MsÚ, 1.etapu rekonštrukcie nášho jubilárneho parku, ako aj skvalitnenie turistickej infraštruktúry v prímestskej rekreačnej zóne Pod vlekom. Samospráva aktuálne čaká na vyhodnotenie podaných projektov.
ZVEĽAĎUJEME VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ I ŠPORTOVISKÁ
Pokračovať chceme aj v rekonštrukciách miestnych komunikácií a budovaní cyklistickej infraštruktúry. Na cesty sme vyčlenili 300 tisíc eur, v rámci cykloturistiky preinvestujú vďaka úspešnému cezhraničnému projektu s mestom Rzeszow zhruba 100 tisíc eur. V budúcom roku plánujeme komplexnú rekonštrukciu ulice Hrnčiarskej, kde by mal byť vybudovaný nový cyklochodník. Za prioritu považujeme aj rekonštrukciou povrchu pešieho chodníka, ktorý spája naše mesto a mestskú časť Sitníky. Prostredníctvom cezhraničného projektu vyznačíme cyklotrasu smerom na poľskú hranicu a takisto vybudujeme vyhliadkovú vežu nad mestom, doplnenú prvkami drobnej architektúry v podobe troch altánkov. Pokračujeme v modernizácii športovísk. Teraz sú na rade tenisové kurty a nový šat dostane aj futbalová tribúna. Je najvyšší čas riešiť technológiu chladenia a výroby ľadu na našom zimnom štadióne. Chceme nastaviť iný režim fungovania športovísk v areáli Pod vlekom. Rovnako pokračujeme v zmene filozofie prevádzkovania a fungovania ZOO parku.
BOHATÁ HISTÓRIA STROPKOVA SI ZASLÚŽI VIAC POZORNOSTI
V posledných rokoch sa zameriavame aj na lepšiu propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu. Veľký prínos v tomto smere očakávame od pripravovaného projektu sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode Slovenska. V tomto roku tam prebehol architektonický výskum a komplexné zameranie objektu, v roku 2018 bude spracovaná projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu nevyhnutnú pre sprístupnenie turistom. V spolupráci s Krajským múzeom postupne rozširujeme expozíciu mestského múzea zriadenú v Kaštieli. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou budú septembrové slávnosti konané pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny spojené s odhalením pamätníka obetiam vojny na zrekonštruovanom vojenskom cintoríne.
SME BLIŽŠIE K OBCHVATU MESTA
Veľmi pozitívne hodnotím fakt, že v rámci schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu sme spolu s poslancami zavŕšili tri roky trvajúci proces nevyhnutný pre vydanie územného rozhodnutia na obchvat Stropkova. Aby sme sa mohli dostať tak povediac do hry o obchvat museli sme absolvovať zložitý proces vysporiadania letiska na Sitníkoch. Verím, že máme dostatok argumentov na výstavbu obchvatu, ktorý by vyriešil zložitú dopravnú situáciu v meste. Z vyššie uvedeného vyplýva, že nás aj v tomto roku čaká veľa zodpovednej práce.
DRŽME SI PALCE V ROKU 2018
Chceme pokračovať v úspešnom príbehu nášho počtom obyvateľov malého mestečka, no svojou históriou a potenciálom veľkého a bohatého mesta. Každý jeden náš spoločný úspech je na prvom mieste podoprený dobrým úmyslom, ktorý je najdôležitejší, pri všetkých našich rozhodnutiach. Podarilo sa nám vrátiť dôveru v inštitúciu primátora, dôveru v status poslanca, postupne spolu s poslancami presviedčame Stropkovčanov, že sa dá pri spravovaní verejných financií pôsobiť inak ako tomu bolo v prechádzajúcom období. Ak sa nám podarí v tomto trende pokračovať, môžeme s čistým svedomím a úplne pokojne predstúpiť pred našich voličov na konci volebného obdobia. Všetko dobré v novom roku, Stropkovčania!
Ondrej Brendza, primátor mesta

redakcia | 15. 1. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 227x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou