smahu správy

Mestská polícia si posvieti na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení

S blížiacim sa koncom roka a prípravami na silvestrovské oslavy sa príslušníci Mestskej polície Stropkov zamerajú na kontroly súvisiace so zákazom používania zábavnej pyrotechniky. Po tom, čo poslanci na júnovom zastupiteľstve schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, začal v meste platiť celoplošný zákaz používania zábavnej pyrotechniky s výnimkou Silvestra a prvých hodín Nového roka, niektorých podujatí organizovaných mestom, svadby a iné rodinné oslavy, pričom jej použitie je podmienené súhlasom primátora na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti schválenej najneskôr tri dni pred konaním podujatia. O platnom VZN a plánovaných kontrolách nám viac informácií priblížil náčelník MP Stropkov, Marián Harmada.

„Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka a oslavy Silvestra 2017 dáva Mestská polícia do pozornosti platné VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Stropkov. Na území mesta je používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely povolené len v čase od 8.00 hod. dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 3.00 hod. 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Inak je počas celého kalendárneho roka používanie uvedených pyrotechnických výrobkov na území mesta zakázané,“ uviedol M. Harmada.
Mestská polícia opakovane zaznamenáva porušovanie predmetného VZN, pričom tento problém registruje hlavne od začiatku decembra do konca januára. „Vo veľkej miere dochádza k priestupkom zo strany maloletých osôb. Podľa platného zákona si však maloleté osoby nemôžu samé zakúpiť zábavnú pyrotechniku, preto sa k nej dostanú väčšinou cez dospelé osoby, prípadne od nezodpovedných rodičov. Vyzývame preto rodičov maloletých detí, aby zakúpenú zábavnú pyrotechniku deťom nedávali a zabezpečili ju tak, aby sa k nej nedostali. Neodbornou manipuláciou môže dôjsť nielen k ich zraneniu, ale aj zraneniu iných osôb. V neposlednom rade veľmi trpia aj domáce zvieratá,“ doplnil. Preto bude mestská polícia vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie predmetného VZN, z lokalít sa zameria hlavne na širšie centrum mesta, pešiu zónu a verejné priestranstvá medzi panelákmi.
V prípade zistenia porušenia zákazu budú prijímané príslušné sankcie – fyzickej osobe môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur, v osobitných prípadoch až do výšky 500 eur. V prípade porušenia maloletými osobami budú príslušníci Mestskej polície zisťovať, ako sa k zábavnej pyrotechnike dostali, o priestupku bude informované aj školské zariadenie, ktoré navštevujú.
Hliadky budú v závere roka vykonávať aj kontrolu verejného poriadku počas osláv príchodu nového roka na Námestí SNP. „Je potrebné a v záujme všetkých občanov a návštevníkov námestia dbať na bezpečnosť osôb a neodpaľovať zábavnú pyrotechniku na miestach, kde sa koncentrujú väčšie skupiny osôb. Zodpovedným prístupom sa takto predíde možným zbytočným zraneniam,“ dodal náčelník.
Vzhľadom na ročné obdobie netreba zabúdať aj na ďalšie platné VZN, ktoré zakazuje parkovanie motorových vozidiel na uliciach v čase vykonávania zimnej údržby. Na problém s parkovaním motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, hlavne v lokalitách s rodinnými domami, každoročne upozorňujú pracovníci mestského podniku Služba, ktorým stojace vozidlá bránia pri odhŕňaní snehu, kde okrem iného hrozí aj riziko kolíznych situácií.
„V súvislosti s nastupujúcim zimným obdobím Mestská polícia Stropkov upozorňuje vodičov a držiteľov motorových vozidiel na platné VZN č. 6/2016 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území mesta Stropkov. Predmetné VZN v § 6 zakazuje v čase zimnej údržby stáť a parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a posyp komunikácií, ak snehová pokrývka je viac ako 5 cm. Žiadame preto všetkých vlastníkov motorových vozidiel, aby v záujme bezproblémového zabezpečenia údržby rešpektovali jednotlivé ustanovenia predmetného VZN,“ pripomína M. Harmada.

Gréta Očkayová | 27. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 364x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou