smahu správy

Navrhnite osobnosti a kolektívy na ocenenia mesta

Mesto Stropkov sa po dvoch rokoch opäť obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o návrhy na ocenenia osobností alebo kolektívov, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Stropkov, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva mesta, cien a vyznamenaní schváleným osobám – kolektívom, môžu byť udelené ocenenia mesta Stropkov: čestné občianstvo, cena mesta, ďakovný list. Mesto môže oceniť občanov – jednotlivcov, kolektívy, organizácie a inštitúcie. Podaním návrhu a zapojením sa do výzvy preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta.
Návrhy verejnosti očakáva¬me na tlačive s vyplnením všetkých údajov do 31. januára 2018. Obálku s označením „OCENENIA MESTA“ zasielajte na adresu: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov alebo doručte osobne na sekretariát Mestského úradu. Tlačivo je k dispozícii v kancelárii Odboru školstva a kultúry (č. dv. 41), alebo je ho možné stiahnuť z internetovej stránky mesta Stropkov www.stropkov.sk. Ak návrh nebude kompletný, vyzve sekretariát primátora predkladateľa a určí lehotu na doplnenie. Ak návrh nebude ani v tejto lehote doplnený, nie je možné ho akceptovať.
Všetkým vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve, vopred ďakujeme za návrhy a podnety. Prvýkrát ocenilo mesto osobnosti a kolektívy na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2004.
-msú-

redakcia | 27. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 403x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou