smahu správy

Historický štátny znak Uhorska a znak dnešnej Slovenskej republiky

Štátne znaky sú erby, ktoré symbolizujú určitý štát. Svoj pôvod majú od 12. storočia a boli súčasťou rodových erbov vládnucej dynastie. Z erbu panovníkov sa v priebehu storočí vyvinul vlastný štátny znak. Ak feudálne štáty viedli svoju expanzívnu politiku, pričleňovali si k svojej krajine ďalšie územia. Znaky podmanených krajín nezanikli, ale pričlenili sa k znaku vládnucej krajiny. Tak to bolo aj v prípade Uhorského kráľovstva. Kráľovstvo malo malý a väčší znak. Malý znak symbolizoval dolné Uhorsko a väčší znak horné Uhorsko (Slovensko). Znakom horného Uhorska bol od 14. storočia dvojkríž, ktorý sa nachádzal na červenom pozadí.
Červená na štíte bola najčastejšie používanou farbou v 12. a 13. storočí. Poniektorí autori sa domnievali, že červená farba na znaku Slovenska symbolizovala utrpenie Slovákov počas maďarizácie.
Uhorský kráľ Belo III. sa v druhej polovici 12. storočia stretol s rímsko-nemeckým cisárom Fridrichom I. Barbarosom počas križiackej epizódy v Uhorsku. Odvtedy sa na minciach kráľa Bela III. objavuje z tohto obdobia dvojitý kríž, prvýkrát ako nový symbol Uhorska. Popri starších symboloch sa tak vynára akýsi nový štátny symbol – dvojitý kríž. Mnohí historici alebo heraldici hľadajú súvis s veľkomoravským obdobím, aj keď bližšie k pravde budú tí, ktorí hovoria, že to súvisí s byzantským pobytom Bela III. v Konštantínopole, kde dvojitý kríž mal dlhú tradíciu v symbolike a mal svoju ustálenú teologickú koncepciu. Tento symbol sa potom stal trvalým pre všetkých uhorských panovníkov. Takže na jednej strane sa vynára teória, že dvojkríž súvisí s príchodom Konštantína a Metoda do Veľkomorav¬ského kniežactva, na druhej strane zas s príchodom rímsko-nemeckého cisára a na tretej strane súvisí s pobytom Bela III. v Byzancii. No ako už bolo spomenuté v úvode, dvojkríž bol znakom Uhorského kráľovstva až od 14. storočia, ale svoju históriu začal písať skôr. Neskôr sa stal znakom Slovákov v bojoch proti maďarizácii.
Ďalším znakom je modré trojvršie (spočiatku zelené do roku 1848). Jeho význam je nateraz neobjasnený. Vedú sa polemiky o tom, čo tento znak znamená. Pomenovanie znaku Tatra, Matra a Fatra sa ustálilo až v 16. storočí. Štúrovci neskôr chápali dvojkríž ako cyrilometodský a trojvršie ako tatranské štíty. Vieme napríklad, že na erbe Bela III. sa nachádzal len strieborný dvojkríž na červenom pozadí bez ďalších iných znakov. V nasledujúcich obdobiach sa pod dvojkrížom nachádzali iné znaky ako trojvršie, ktoré sa začalo objavovať až v 14. storočí. Existujú aj domnienky, že dvojkríž a trojvršie sú znakom Golgoty. Štátny znak Slovenskej republiky bol kodifikovaný Ústavou 1. januára 1993.
Opis slovenského znaku: Na ranogotickom štíte sa nachádza strieborný nerovnoramenný dvojkríž s oblúkovito zakončenými ramenami na červenom pozadí, ktorý vyrastá z oblého modrého trojvršia.
Zdroje: http://www.heraldica.szm.com/index.htm
ZUBÁCKA, Ida – ZEMENE, Marián: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2000, str. 94 – 97, ISBN 80–223–1443–9.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok

redakcia | 27. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 580x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou