smahu správy

NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ NA ZŠ MLYNSKÁ

obrazok„REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ“

V dňoch 13.11.2017 až 16.11.2017 prebiehal na ZŠ Mlynská v Stropkove netradičný týždeň vyučovania pod názvom REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ, do ktorého boli zapojení žiaci 5. až 9. ročníka našej školy.

V rámci tohto týždňa pripravili pedagógovia školy (Ing. Juhasová, Mgr. Cimbalová, Ing. Zajtková) v spolupráci s vedením školy netradičné vyučovanie s rôznym tematickým zameraním pre žiakov jednotlivých ročníkov. Tieto aktivity boli pripravené v rámci Národného Projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP na ZŠ, do ktorého sa zapojila naša škola v tomto školskom roku. Pretože dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť žiakov ZŠ a absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, sme sa rozhodli pripraviť pre žiakov takéto netradičné vyučovanie.
Kreatívne činnosti žiakov začali už v pondelok. V tento deň sa žiaci 8. ročníka pod vedením Ing. Zajtkovej zúčastnili návštevy súkromnej firmy Kmiť s.r.o., v ktorej sa oboznámili s prevádzkou a výrobou šnúrok, horolezeckých lán, … A nielen to. Veľmi zaujímavá bola pre účastníkov tejto akcie aj výroba vitráží, detaily práce so sklom a následne s kovom. Naši ôsmaci si priniesli z exkurzie nielen zaujímavé poznatky a skúsenosti, ale majitelia firmy p. J. Kmiť a p. A. Kmiťová ich obdarovali malými darčekmi.
V utorok pokračovali v aktivitách žiaci 7. ročníka a pod pedagogickým dozorom Mgr. Cimbalovej navštívili prevádzku P.S. Europlasty v Stropkove. Aj oni mali možnosť zoznámiť sa s nepretržitou výrobou v tomto podniku, ktorá je zameraná na výrobu plastových nádob rôzneho druhu pre potravinársky a iný priemysel. Taktiež so spracovaním materiálu, z ktorého sa tieto výrobky určené pre trh vyrábajú.
Ďalšou plánovanou aktivitou tohto dňa bol Workshop, ktorý pripravila Ing. Juhasová (konal sa v náhradnom termíne), v ktorom si žiaci 8. a 9. ročníka overili svoje zručnosti z obrábania dreva a kovov a to sústruženie dreva a kovov, rezanie dreva, frézovanie dreva, brúsenie dreva. Cieľom workshopu bolo pomocou stavebníc sústruhov na drevo, sústruhov na kov, priečnej píly, brúsky, frézy na drevo vyrobiť zaujímavé výrobky. Boli to krásne vysústružené ihličnaté stromčeky, snehuliaky, postavy, či iné vyrezané vianočné ozdoby…
Streda patrila dievčatám 5. a 6. ročníka, ktoré sa venovali starému stropkovskému remeslu a to výrobe, pečeniu a zdobeniu medovníkov. Šiestačky pod vedením našej bývalej kolegyne Ing. Kačmárovej v školskej jedálni vyrobili podľa starodávnej receptúry cesto na medovníky, ktoré v spolupráci s kuchárkami ŠJ upiekli. Následne pod odborným okom pedagogičky svoje výtvory zdobili a vyšperkovali ich do najmenších detailov. Medovníkovými výrobkami potom odmenili svojich pedagógov, spolužiakov a taktiež reprezentovali školu na súťaži Včely a včelári očami detí.
Ani štvrtok nezaostával v počte aktivít, ktoré boli pre žiakov pripravené. Dievčatá 8. a 9. ročníka realizovali svoje nápady spolu s Ing. Juhasovou v dielni na kov, kde pod odborným vedením p. MÁŠE – Emília Rudincová, vyrábali výrobky zo skla a kovu technikou TIFFANY- VITRÁŽ. Výsledkom ich dopoludňajšej činnosti boli krásni anjelici, ktorými určite potešia svojich najbližších pod vianočným stromčekom. Tejto zaujímavej aktivity sa zúčastnila aj zástupkyňa Školského úradu pri OŠaK Stropkov Mgr. Šmajdová.
Vyvrcholením celotýždňovej činnosti NETRADIČNÉHO TÝŽDŇA NA ZŠ MLYNSKÁ bol štvrtok a akcia pripravená pre žiakov 9. ročníka pod názvom DEŇ PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE. V tento deň prijali naše pozvanie 12 zástupcovia SŠ a SOŠ Prešovského a Košického kraja, ktorí navštívili našu školu a prezentovali možnosti štúdia a svoje študijné odbory. Pre deviatakov boli vytvorené pracovné skupiny zo zástupcov prezentovaných škôl a počas celého dňa mali možnosť v rámci ich prezentácií zoznámiť sa s týmito školami (módna prehliadka, nealko drinky, príprava slaných a sladkých dobrôt, mimoškolské aktivity škôl,…). U žiakov 9. ročníka a zástupcov SŠ, SOŠ mala táto forma predstavovania škôl veľmi pozitívny ohlas.
Všetky tieto aktivity, ktoré pripravila ZŠ Mlynská pre svojich žiakov 5. až 9. ročníka potvrdili staré príslovie, že REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. A nielen to. Formovanie žiakov pre budúce povolanie, to nie je len výber školy v 9. ročníku, ale postupné zapájanie žiakov počas ich štúdia na ZŠ do takýchto netradičných aktivít. Vďaka nim si žiaci rozšíria svoj obzor, získajú nové poznatky, zručnosti a objavia v sebe schopnosti, ktoré im určite pomôžu nájsť ten správny smer a vybrať si budúce povolanie. Lebo študovať neznamená len sedieť nad knihami.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto atraktívnej akcie patrí predovšetkým našim pedagógom Ing. Juhasovej, Ing. Zajtkovej, výchovnej poradkyni Mgr. Cimbalovej, Ing. Kačmárovej a taktiež našim žiakom II. Stupňa za vzornú reprezentáciu školy a úsilie, ktoré vynaložili pri jednotlivých aktivitách.
ZŠ Mlynská Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 27. 12. 2017 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 62x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou