smahu správy

Svetový deň boja proti AIDS 2017: Všetci sa počítajú

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete.

Tento rok pod heslom „Všetci sa počítajú“, WHO bude podporovať prístup k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným liekom vrátane liekov, diagnostiky a iných zdravotníckych komodít, ako aj zdravotníckym službám pre všetkých ľudí v núdzi, a zároveň zabezpečí ich ochranu proti finančným rizikám.
Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje potrebu všetkých 36,7 miliónov ľudí žijúcich s HIV a tých, ktorí sú zraniteľní a postihnutí epidémiou, aby dosiahli cieľ univerzálneho zdravotného poistenia.
Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.
AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike.
Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 bolo diagnostikovaných a epidemio¬logicky vyšetrených 58 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (53 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou v štádiu AIDS. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1. 1. do 31. 10. 2017 hlásených 5 nových prípadov HIV infekcie a 1 prípad AIDS. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 30 prípadoch homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 18 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.10.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 814 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Kde nájsť viac informácií?
Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku funguje linka pomoci AIDS na t. č. 054/7880031.
Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS www.hiv-aids.sk, príp. Linka dôvery HIV/AIDS: 02/59 36 91 74.
RÚVZ Svidník

redakcia | 8. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 196x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou