smahu správy

Zaujímavé historické udalosti a osobnosti zo Slovenska

STROPKOV

Dňa 19. novembra 1944 sa udiala v obci Tokajík (okres Stropkov) tragédia, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín Slovenska. Nemeckí vojaci na príkaz Jozefa Tisa zastrelili 32 miestnych mužov, pričom 2 prežili. Zastrelení boli kvôli pomoci miestnym partizánom.
Dňa 21. novembra 1568 kráľ Maximilián vydal vo Viedni listinu, ktorou daroval Jánovi Petemu hrad Stropkov spolu s dedinami Kelča, Košarovce, Petrovce a iné.
V Stropkove sa v novembri 1487 prerokovali veci krajiny a týkajúce sa kráľa medzi liptovským županom Matúšom z Čeče a Bardejovčanmi, o čom nám svedčí listina z 22. novembra 1487 určená mestskej rade Bardejova.
Zo dňa 22. novembra 1751 sa nám zachoval list slúžneho Šarišskej stolice Štefana Bertotiho, ktorý ho adresoval Žigmundovi Petemu. V tomto liste ho predvolal na súd.
Dňa 24. novembra 1781 bola v Stropkove spísaná dohoda v spore Michala Vicaiho s dedičmi panstva Stropkov.
Dňa 26. novembra 1637 vydal palatín Mikuláš Esterházi v Bratislave listinu, ktorou daroval Jánovi Kecerovi majetky v dedinách Šandal, Bokša a Chminianska Nová Ves v Šarišskej stolici.
Dňa 26. novembra 1667 kráľ Leopold vydal vo Viedni listinu, ktorou nariadil Františkovi Čákimu, aby ochraňoval Žigmunda Peteho pokiaľ bude Žigmund v Boršodskej stolici.
Dňa 27. novembra 1750 kráľovná Mária Terézia pozvala Žigmunda Peteho na snem do Bratislavy, ktorý sa mal konať 18. apríla 1751.
Druhým známym stropkovským farárom bol Andrej. Bardejovčania niekedy pred 30. novembrom 1545 žiadali Stropkovčanov, aby bol stropkovský farár uvoľnený do ich poddanskej dediny Richvald. Stropkovčania im odpovedali negatívne, pretože by zostali bez farára. Zároveň im oznámili, že do Blatného Potoka vyšlú posla k svojmu pánovi, a keď sa posol o týždeň vráti, tak im pošlú správu s definitívnou odpoveďou. Bardejovčania dosiahli to, čo chceli, pretože v roku 1546 mestská rada Stropkova oznámila Bardejovčanom, že dostala list už od richvaldského farára Andreja.

SLOVENSKO

Dňa 19. novembra 1608 bol za uhorského kráľa korunovaný Matej II. Habsburský.
Dňa 21. novembra 1939 slovenský minister zahraničných vecí Matúš Černák podpísal so svojím nemeckým partnerom Joachimom von Ribbentropom zmluvu o pričlenení časti územia bývalého Poľska k Slovenskej republike. Išlo o niekoľko spišských a oravských obcí, ktoré boli k Poľsku pričlenené v roku 1920.
Dňa 22. novembra 1939 v Paríži vznikla SNR, ktorá bola založená slovenskými emigrantmi zoskupenými okolo Milana Hodžu.
Dňa 23. novembra 1457 zomrel v Prahe uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok.
Dňa 24. novembra 1940 sa Slovensko pripojilo k Paktu troch mocností (Nemecko-Taliansko-Japonsko).
Dňa 27. novembra 1805 napoleonské vojská obsadili pravý breh Dunaja a vstúpili do Bratislavy.
Dňa 29. novembra 1780 zomrela uhorská a česká kráľovná, rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia, ktorá v Uhorsku vládla dlhých 40 rokov.
Dňa 30. novembra 1938 sa novým československým prezidentom stal Emil Hácha. Na jeho príkaz sa v noci z 9. na 10. marca 1939 uskutočnil Homolov Puč, ktorý dal nacistickému Nemecku zámienku na obsadenie Česka. Puč mal zabrániť rozpadu Československa.
Zdroj: BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
ŠMAJDA, Ľuboslav: Dejiny Stropkova do konca 16. storočia. Bakalárska práca. Trnava: 2014, 51 s.
PELLOVÁ, Daniela: Inventár rodu Petö zo Stropkova (1527 – 1839). Prešov: Štátny oblastný archív v Prešove, 1999 – 2000.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 1. 12. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 140x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou