smahu správy

Tereziánsky urbár mestečka Stropkov

Urbár sa začína tlačenou verziou znením urbára v slovakizovanej češtine. Sú to všeobecné práva a povinnosti obyvateľov obcí. Znenie urbára je rozdelené na 9 článkov (bodov), tzv. punkty, ktoré obsahujú aj podčlánky.

Prvý článok Čo sa pod jedným poddanským alebo sedliackym domom má rozumieť obsahuje 4 podčlánky. V prvom podčlánku bolo dopísané: „…Mestečku zvanému Stropkov za spravodlivé sa uznalo…“. V druhom podčlánku stoliční komisári dopísali počet niektorých vecí, napríklad k celému sedliackemu domu na vnútornom gazdovskom grunte (pozemku) sa malo vysiať 20 bratislavských meríc (1247, 85 litrov) obilia a to na role, diely alebo zeme. Lúky v rozlohe 8 koscov sa mohli kosiť v jednom roku jeden krát. To znamená, že 8 koscov pokosilo plochu v rozlohe 229,6 árov. Druhý článok O dôchodkoch a úžitkoch, ktoré poddaným prislúchajú obsahuje 8 podčlánkov. V prvom podčlánku sa píše, že vychádzal z artikuly 36 z roku 1550. To znamená, že poddaní mohli slobodne svoje vlastné víno pod viechu (prístrešok) dávať alebo skladovať od svätého Michala Archanjela (29. september) až do Vianoc. Tretí článok O robotách a iných službách poddaných obsahuje 18 podčlánkov. V prvom podčlánku sa píše, že každý poddaný bol povinný od každého sedliackeho gruntu svojmu zemepánovi slúžiť celý týždeň a celý deň, od východu až do západu slnka s 2 dobytkami, zo svojím vozom alebo pluhom. V piatom podčlánku stoliční komisári dopísali slovo oračka vo význame, že v čase kosenia, žatvy alebo oračky môže zemepán rozkázať dvojnásobnú robotu s dobytkom, ale aj bez dobytka. Štvrtý článok má názov O poddanských daniach a obsahuje 8 podčlánkov. Každý poddaný bol povinný platiť za bývanie svojmu zemepánovi 1 zlatý každoročne a to v dvoch termínoch, na svätého Juraja (24. apríl) a na svätého Michala (29. september). Ak nejaký poddaný mal v úžitku celý dvor, musel každoročne odovzdávať 2 sliepky, 2 kohúty, 12 vajec a 1 holbu (0,884 litra) topeného masla a ďalšie iné povinnosti. Piaty bod O deviatku a takzvanom hornom viničnom obsahuje 9 podčlánkov. V tomto článku sa píše o tom, že od všetkých zemských úžitkoch, baránkov, kozlov a včiel museli poddaní odovzdať deviatok v naturáliách. Ak by tak neučinili, museli zaplatiť za baránka 4, za kozla 3 a za klát včiel 6 grajciarov. Šiesty bod O panských právach, a čo podľa nich prináleží panstvu obsahuje 6 podčlánkov. V ňom sa píše o sirotách. Siedmy bod O všetkých zakázaných a zatiaľ varovaniu majúcich zlých účinkov, a miesta nemajúcich zvyklostí obsahuje 19 podčlánkov. Tereziánsky urbár v tejto časti obsahoval zakázané body. Urbár napríklad vyslovene zakazoval: vyberať peniaze zo zákonného dedičstva po poddaných, taxy od nových sedliakov, peniaze za povolenie čapovať vlastné víno, desiatok z husieho peria, príspevky na pánskych drábov, poľovníkov, dohliadačov a správcov, prekážať poddaným v slobodnom predaji svojich výrobkov alebo nákupe potrieb a potravín, či ukladať peňažné tresty okrem prípadov zákonom stanovených. Ôsmy bod O zakázaných výstupkoch poddaných a skrze toho ustanovených trestoch obsahuje 18 podčlánkov. Ak by poddaný telom zhrešil a prácou do troch dní namiesto pokuty by sa nepolepšil, tak by mu bol daný telesný trest. U chlapa telesný trest predstavoval 24 rán palicou a u žien 24 rán korbáčom. Ak by bol poddaný už pokročilého veku, tak by namiesto telesného trestu šiel do žalára, kde by bol 3 dni o chlebe a vode. Deviaty bod O tých veciach, ktoré k vnútornému poriadku a nariadeniu prináležia obsahuje 8 podčlánkov. Táto posledná časť urbára pojednáva o správe poddanskej obce.
Pod touto tlačenou verziou urbára sa nachádza akési zhrnutie všetkých článkov, ktoré dopísal rukou stoličný komisár Mikuláš Maťašovský. Tieto body boli schválené a spečatené 25. februára 1774. Podpísal a spečatil ich práve spomínaný stoličný komisár Mikuláš.
Zdroj:
https://archives.hungaricana.hu/…en-sztropko/?…; str. 2 – 29.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok

redakcia | 3. 11. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 249x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou