smahu správy

Do ulíc Stropkova sa vráti občianska hliadka

Po tom, čo samospráva Stropkova zareagovala na výzvu Ministerstva vnútra SR a po odsúhlasení poslancami zastupiteľstva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu a znovuobnovenie činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Podľa výsledkov zverejnených v uplynulých dňoch sa mestu v projekte podarilo uspieť a získať tak nenávratný finančný príspevok.
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vydalo 148 obciam Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). V praxi to znamená, že 148 obcí má zelenú pri projektoch, prostredníctvom ktorých sa zriadia miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v celkovej sume viac ako 19 mil. eur (zdroje EÚ a ŠR), uvádza portál ministerstva. V rámci 148 schválených ŽoNFP sa vytvorí 830 pracovných miest pre členov MOPS. V Stropkove sa vďaka tomuto projektu vytvorí osem nových pracovných miest na dobu 36 mesiacov. Výška podpory predstavuje na jedného člena hliadky 561 eur mesačne. Spoluúčasť mesta na projekte je 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške maximálne 10 100 eur. Hlavnou náplňou práce členov MOPS bude spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, taktiež podporovať komunitný rozvoj, posilniť občiansky aktivizmus, dozerať na znižovanie protispoločenského konania, udržiavať verejný poriadok a štandardnú kvalitu životného prostredia v meste a hlavne v lokalitách Za jarkom, Pod Laščíkom, na Orgovánovej a Mlynskej ulici, kde žijú početné rómske komunity.
Hliadkujúci by mali zabezpečovať aj činnosti súvisiace s monitorovaním dodržiavania verejného poriadku, byť nápomocní pri ochrane verejného a súkromného majetku, dozerať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky hlavne u detí v ranných hodinách na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl a byť súčinní s príslušnou mestskou či štátnou inštitúciou.
-r-

redakcia | 27. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 383x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou