smahu správy

Rozsiahla oprava chodníkov a ulíc sa blíži ku koncu

obrazokRekonštrukcia miestnych komunikácií v Stropkove sa blíži pomaly do finále. Práce idú podľa harmonogramu, hoci na prvý pohľad je dodávateľ s niektorými lokalitami v sklze. Tu však treba dodať, že podľa zmluvy je termín na ukončenie prác stanovený do 8. novembra.

Dodávateľom stavebných a rekonštrukčných prác je firma Strabag s.r.o.. V tejto investičnej akcii je zahrnutá aj výstavba nových úsekov chodníkov a parkovísk. Spomínaná firma v zmysle platnej zmluvy vydala orientačný harmonogram, kde je v etapách uvedená postupnosť realizácie v jednotlivých lokalitách. Počas troch mesiacov sa niekoľko krát harmonogram aktualizoval.
„Dostávame sa do poslednej etapy avizovanej trojmesačnej opravy v uliciach mesta. Aj keď je dodávateľská firma stále v stanovenej lehote, podľa predbežného harmonogramu máme mierne posuny dokončenia prác v niektorých lokalitách. Jednou z príčin, ktorá sa pod túto skutočnosť podpísala je počasie. Určite aj skutočnosť, že po rozbehnutí akcie, odstránení pôvodného asfaltového povrchu vyšli na povrch ďalšie skutočnosti, s ktorými sa musel dodávateľ vysporiadať. Nepochybne je to spôsobené stavom podložia, ktoré sa nedá predpokladať pri plánovaní akcie takéhoto rozsahu. Harmonogram má v kompetencii meniť firma, nie mesto ani verejnosť či nebodaj niektorí poslanci. Možno sa na prvý pohľad javí, že presúvanie mechanizmov z jednej lokality do druhej z iniciatívy dvoch poslancov nemalo vplyv na zmenu harmonogramu, opak je však pravdou. Vo všetkých lokalitách sme sa stretli s pochopením väčšiny občanov bývajúcich na dotknutých uliciach. Mnohí sa aj osobne spolupodieľajú na príprave podložia pred svojimi rodinným, či bytovými domami. Pomohli nielen cennou radou, či názorom, ale aj priložili ruku k dielu a to do slova a do písmena. Boli trpezliví a tolerantní. Výsledkom sú zrekonštruované chodníky, komunikácie i parkoviská, na ktoré sa dlhé desaťročia nemyslelo. Vážim si aj spoluprácu viacerých poslancov, ktorí boli nápomocní pri celej akcii, spolupracovali s dodávateľom rekonštrukčných a stavebných prác, so stavebným dozorom a stavebným úradom. Našli sa však aj takí poslanci, ktorí spochybňovali stavebné práce, pasovali sa do pozície stavebných odborníkov, či stavebného dozoru. Verím a spolieham sa na zdravý úsudok väčšiny Stropkovčanov, ktorí pri našich mnohých stretnutiach prejavovali spokojnosť, nadšenie, radosť i prejavy uznania po dokončení jednotlivých ulíc. Sú však lokality, kde harmonogram je posunutý z objektívnych dôvodov. Napríklad ulica Krátka má už niekoľko týždňov odfrézovaný starý povrch. Problém je s podložím a jednou šachtou, ktoré je na niekoľkých miestach potrebné vybrať až do hĺbky viac ako pol metra, opraviť šachtu a pokračovať v plánovanej pokládke nového asfaltového koberca. Rovnaký problém je aj pri garážach za Dutom, kde je problém s podložím, ktoré musí byť zhutnené. Musím však povedať, že sú lokality, v ktorých mali byť stroje ešte v týchto dňoch, no prácu sa im podarilo dokončiť v predstihu,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Zmluva na preberanie komunikácií je podpísaná do 8.novembra, dodatkom sa termín posunul do 16.novembra. Aktuálny harmonogram na dokončenie prác je do 27.októbra. Samospráva verí, že sa podarí túto rekonštrukciu ukončiť v stanovenom termíne a pristúpiť k preberaniu jednotlivých lokalít.
Na pripomenutie uvádzame, že na harmonograme prác sa ocitli ulice Andreja Hlinku, Samuela Jurkoviča, od ul. Štefánikovej k Petejovskej, parkoviská pri bytových domoch B 9, B 10, B11, B 12, B 14 a B 15, chodník pred spoločnosťou Byhos na Mlynskej ul., ulice Gagarinova, Sládkovičova, cesta k areálu Pod vlekom, nádvorie na ul. Akademika Pavlova, rekonštrukcia komunikácie medzi garážami na ul. Matice slovenskej a pri predajni potravín na Hrnčiarskej ul., križovatka ul. Krátkej, rekonštrukcia časti chodníka na ul. Hviezdoslavovej, ul. Poštová, Za dubami, chodníky ulíc Záhradná, Ružová a Kvetná, v mestskej časti Sitník tzv. Podvorec a chodníky v Bokši.
-r-

obrazok obrazok

redakcia | 27. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 396x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou