smahu správy

23. októbra začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

obrazokBezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom Európskej kampane EU – OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie”, ktorá prebieha v rokoch 2016 až 2017. V rámci európskeho týždňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pripravuje na utorok, 24. októbra Deň otvorených dverí.

Kampaň má tri kľúčové ciele:
1. propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
2. predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
3. ponúkať zamestnávate¬ľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.
Prečo je táto kampaň taká dôležitá?
„Európska pracovná sila starne. Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa predlžuje aj pracovný život. Práca prospieva fyzickému a duševnému zdraviu a dobré riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Demografické zmeny môžu spôsobovať problémy, ale zaistenie udržateľného pracovného života prispieva k zvládnutiu týchto výziev,“ uviedla Ing. Slávka Vasilenková z odd.PPLaT, RÚVZ Svidník.

Od 23. októbra 2017 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv. 303 a 312) uskutoční dňa 24.10.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, kde zamestnanci sprístupnia zamestnávateľom právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia, obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov.
Viac informácií o kampani nájdete na internetovej stránke kampane: www.osha.europa.eu, na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.
-r-

obrazok

redakcia | 27. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 180x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou