smahu správy

Zbierka Biela Pastelka 2017

Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

Aj naša organizácia, ktorá združuje členov okresov Stropkov a Svidník, sa zapojila do 16. ročníka tejto zbierky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli uskutočniť túto zbierku aj v našich okresoch. Dňa 22. septembra 2017 ste mohli stretnúť v mestách Svidník, Stropkov a Giraltovce dobrovoľníkov ponúkajúcich odznaky s logom bielej pastelky. Vďaka študentom Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, Spojenej školy/obchodná akadémia/ vo Svidníku, Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána, Gymnáziu Duklianskych hrdinov vo Svidníku, Gymnáziu v Stropkove, SOŠ elektrotechnickej v Stropkove, Gymnáziu v Giraltovciach a Súkromnej strednej odbornej škole v Giraltovciach sa v uliciach vyzbierala suma 1 396,25 eur. Už sa stalo tradíciou, že sa do tejto zbierky zapájajú aj žiaci základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku boli tieto školy: ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Okrúhle, ZŠ Havaj, ZŠ Kružľova, ZŠ Cernina, ZŠ Bukovce, ZŠ cirkevná vo Svidníku, ZŠ Karpatská vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, Spojená ZŠ Centrálna vo Svidníku, ZŠ Komenského vo Svidníku, ZŠ Mlynská v Stropkove, ZŠ Konštantínova v Stropkove, ZŠ Hrnčiarska v Stropkove a CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Už tretí rok prebieha zbierka aj na týchto školách: SOŠ technická vo Svidníku a Stredná odborná škola vo Svidníku tohto roku sa k nám prihlásila aj ZŠ v Pušovciach. Na týchto školách sa vyzbierala suma 1 494,10 eur.
Celkom naša organizácia vyzbierala sumu: 2 890,35 eur.
Za Prešovský kraj to bolo: 22 368,12 eur.
Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Ide napríklad o bezpečnú schôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.
Ďakujeme riaditeľom, profesorom a učiteľom vyššie spomínaných škôl za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Poďakovanie patrí aj Vám milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe, rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je Vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní.
Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

redakcia | 27. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 176x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou