smahu správy

Mesiac úcty k starším v Miňovciach

Október by mal byť predovšetkým mesiacom uctenia si starších ľudí vo svojom okolí. Pri tejto príležitosti obec Miňovce zorganizovala v nedeľu 15. októbra 2017 o 14.00 hod. milé posedenie v miestnom kultúrnom dome. Slávnosť otvoril svojím príhovorom starosta obce Miroslav Mojsej. Zdôraznil v ňom najmä mladšej generácii, že práve úcta k starším by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Najlepšie spontánna, nenásilná a sústavná. Nielen v tento jeden deň, prípadne len tento mesiac. Starší občania nadobudli vekom rôzne skúsenosti a poznanie, ktoré môžu odovzdávať mladším generáciám. Preukazovanie úcty je prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania druhých – bez rozdielu veku. Začať môžeme napríklad jednoduchým pozdravom.
Po príhovore bol pripravený krátky kultúrny program v podaní materskej školy, základnej školy a hudobníkov Martina Bučka a Vladimíra Fedáka. Po ňom nasledovalo gratulácia jubilantom ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea odovzdávaním darčeka, ktorý si prevzali od p. starostu. Pán starosta v závere oficiálnej časti poprial všetkým zúčastneným veľa zdravia a životnej pohody. Potom nasledovalo spoločenské posedenie. Bolo veselo, úsmev a spokojnosť ovládli nielen seniorov, ale aj organizátorov celého podujatia. Nechýbala ani chutná večera a občerstvenie, o ktoré sa postarali poslanci obecného zastupiteľstva. Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej prípravy osláv.
I.K.

obrazok

redakcia | 27. 10. 2017 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 76x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou