smahu správy

Nezabúdajme na používanie reflexných prvkov

Pripomínajme to aj svojim blízkym!

Desaťtisíce rozdaných reflexných prvkov, preventívne aktivity, vzdelávanie všetkých vekových kategórií, informácie o dopravnej situácii. Ani toto všetko a maximálne úsilie polície nedokáže ovplyvniť takmer každodenné úmrtia účastníkov cestnej premávky. Napriek tomu sa polícia nevzdáva a pokračuje v boji „s veternými mlynmi“.

V Prešovskom kraji za obdobie od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017 došlo celkom k 170 dopravným nehodám, ktoré boli zavinené chodcami a nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Z nich chodci zavinili 132 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 27 ťažko zranených, 99 ľahko zranených, 5 mŕtvych osôb a u 8 chodcov bolo zistené požívanie alkoholu. Dopravných nehôd zavinených cyklistami bolo 38, pri ktorých 6 boli ťažko zranení, 26 vyviazlo s ľahkými zraneniami a 4 cyklisti pri dopravných nehodách boli pod vplyvom alkoholu.
V policajnom okrese Svidník za rovnaké obdobie došlo celkom k siedmim dopravným nehodám zavinenými chodcami a nemotorovými účastníkmi cestnej premávky, z toho chodcami šesť a jedna dopravná nehoda zavinená cyklistom, pri ktorých bolo 6 osôb ťažko zranených a 1 osoba ľahko zranená.
„Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku upozorňuje cyklistov a chodcov na to, aké je nebezpečné pohybovať sa na ceste bez označenia reflexnými prvkami hlavne v podvečerných, večerných a ranných hodinách. Cyklisti a chodci nezabúdajte na to, že aj vy ste účastníkmi cestnej premávky,“ skonštatoval riaditeľ OR PZ Svidník Jaroslav Suvák a doplnil, že „za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky a cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci.“
Táto povinnosť platí od 1.2.2009 kedy nadobudol účinnosť nový zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z..
Zníženú viditeľnosť zákon o cestnej premávke definuje ako viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky navzájom dostatočne zreteľne nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli.
Keďže povinnosť nosiť reflexné prvky vyplýva zo zákona, za jej nerešpektovanie môže policajt takéhoto chodca aj pokutovať, v blokovom konaní je to do 50 eur.
Pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt pritom prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, ako aj na osobu priestupku.
„V dnešnej dobe nie je umenie zaobstarať si reflexný prvok, ale vedieť ho uvážlivo a užitočne použiť. Dôležité je, aby bol viditeľný a nezakrývali ho ďalšie vrstvy oblečenia, prípadne prenášaná batožina. Reflexné prvky treba použiť na strane tela, ktorá je privrátená k vozovke (nie ku krajnici), umiestniť ich najlepšie blízko ku kolenám a do úrovne pásu, na rameno, cyklisti tiež na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky nalepiť na podrážky topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky, školské tašky, barle či kočíky. Pre deti je vhodné zabezpečiť oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené reflexnými a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.“
Najčastejšie chyby, ktoré chodci robia pri prechádzaní cez cestu:
- náhly vstup na vozovku z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia,
- zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla,
- náraz do vozidla zboku, náhla zmena smeru chôdze.
„V tejto súvislosti nám nedá nespomenúť skutočnosť, že v prvom rade samotným chodcom by malo záležať na vlastnej bezpečnosti. Naším cieľom teda nie je chodcov pokutovať, ale naučiť ich chrániť si vlastný život a zdravie. Preto je veľmi dôležité, aby boli chodci na ceste viditeľní, a tými sa stávajú práve vďaka reflexným prvkom, ktoré odrážajú svetlo. Ak skombinujete nápadnú farbu odevu s reflexnými prvkami, prestanete byť neviditeľní a zvýšite tak svoju bezpečnosť,“ apeluje na peších účastníkov cestnej premávky riaditeľ OR PZ Svidník.
Každý chodec sa musí pred vstupom na vozovku aj v mieste priechodu pre chodcov presvedčiť, či svojím pohybom nevytvorí nebezpečenstvo pre vodiča prichádzajúceho vozidla, to znamená, že chodec pred vstupom na priechod pre chodcov nesmie donútiť vodiča prichádzajúceho vozidla náhle meniť rýchlosť a smer jeho jazdy.
-r-

redakcia | 20. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 225x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou