smahu správy

V ratingovom hodnotení si Stropkov polepšil za posledných jedenásť rokov

obrazokO. Brendza: Prijaté konsolidačné opatrenia a rozumné investície prinášajú výsledky

Stropkovské zastupiteľstvo sa na poslednom rokovaní z 27.septembra oboznámilo aj s novým ratingovým hodnotením samosprávy. Toto hodnotenie stavu samosprávy sa oproti minulosti výrazne zlepšilo.

Keď si mesto v rokoch 2005 až 2014 dávalo ratingovú analýzu spracovávať, Stropkov v dlhodobom ratingu figuroval na úrovni B+, krátkodobý rating mal hodnotu S3. V poslednom hodnotení sa samospráva v rámci dlhodobého ratingu posunula o dve priečky na známku A – Z pohľadu desaťúrovňovej škály je symbol A na tretej pozícii, B na šiestej. V krátkodobom ratingu sa mesto v rámci päťúrovňového hodnotenia zlepšilo na úroveň S2. Vedúci Odboru financií a správy daní MsÚ Ján Polák pri vyhodnocovaní analýzy uviedol, že „uvedené ratingové hodnotenie je vydávané ako nevyžiadané, to znamená, že na rozdiel od minulosti nebolo iniciované zo strany mesta alebo spriaznenej tretej strany,“ informoval poslancov. Samospráva sa nezúčastňovala ratingového procesu, informácie a podklady k jeho vypracovaniu boli získané z verejne dostupných zdrojov v zmysle metodológie Európskej ratingovej agentúry, ktorá správu spracovala.
Hospodárenie mesta je hodnotené ako stabilné, pričom prebytok hospodárenia za roky 2015 a 2016 mal rastúci trend a vlani dosiahol 502 tisíc eur. „Z rozpočtu na rok 2017 vyplýva, že hospodárenie mesta Stropkov bude na približnej úrovni roku 2016,“ konštatuje sa v správe. Pomer úverovej zadlženosti k bežným príjmom predchádzajúceho roka dosiahol 8 %, v tomto roku sa očakáva pokles na 7 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom predchádzajúceho roka bol na úrovni len 3 %. Rovnaký vývoj predpokladajú aj v tomto roku. Správa konštatuje, že pozitívny vplyv na hodnotenie má aj priaznivý vývoj makroekonomického prostredia z posledných rokov. Agentúra hodnotí pozitívne, že mesto hospodári prebytkovo a vytvára si tak budúcu finančnú rezervu. Komerčné bankové úvery v roku 2016 výrazne klesli na úroveň 559 tis. eur, čo je takisto hodnotené kladne. Do možných rizík ovplyvňujúcich stabilitu rozpočtu boli zaradené dva súdne spory z predchádzajúceho volebného obdobia, ktoré mesto vedie kvôli priemyselnému parku so súkromnými subjektmi.
Ratingová správa definuje aj najvýznamnejšie investície roku 2017: projekt rekonštrukcie MŠ na ulici Matice Slovenskej, výkup pozemkov a budov na Námestí SNP, rekonštrukcia miestnych komunikácií, cezhraničný projekt s mestom Rzeszow a spomenuté boli aj podané projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ a modernizáciu učební pre ZŠ Konštantínova. Celková hodnota majetku mesta k záveru minulého roka predstavovala vyše 20,67 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 891 tis. EUR. Nárast súvisí so zaradením novonadobudnutých bytových domov na Ciolkovského ulici do majetku mesta. „Aj toto hodnotenie je dôkazom zodpovedného a racionálneho nakladania s verejnými financiami. Od nástupu do funkcie stále prezentujem názor, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze. V tomto duchu sme sa postavili k spravovaniu veci verejných. Som veľmi rád, že s touto filozofiou vedenia mesta sa stotožnila aj väčšina poslancov. Bez tejto zhody by nebol možný náš spoločný úspech. Je to výsledok, ktorý mesto v novodobej histórii nepamätá. Nechcem to preceňovať, ale každý takýto úspech je spoločným úspechom nás všetkých a zrkadlom pre nás, že aj napriek nepochopeniu pár jednotlivcov sa oplatilo zmeniť viacero zaužívaných pravidiel v Stropkove. Konsolidácia verejných financií mala význam, bez nej by neboli možné naše spoločné investície pre mesto. Len vďaka hospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami dnes môžeme opravovať a rekonštruovať miestne komunikácie, zabezpečiť nový vlek či šatne na zimnom štadióne, rozšírili sme verejne osvetlenie, postavili nové parkoviská, obnovujeme cintoríny… Dôkazom našich dobrých rozhodnutí je aj toto nezávislé ratingové hodnotenie,“ uviedol primátor Ondrej Brendza.
-r-

obrazok

redakcia | 13. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 306x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou