smahu správy

MsZ podporilo návrh, nemocnica situáciu vníma inak

obrazokPolovica uplynulého týždňa so sebou priniesla v poradí 27. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove. Po letnej prestávke bolo zaujímavých tém na diskusiu, podnetov a návrhov hneď niekoľko. Prítomní sa v rokovacej sále oboznámili s výsledkami polročného hospodárenia spoločností Byhos, MŠK Tesla Stropkov, mestského podniku Služba.

Informácie odzneli aj v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na území mesta, personálnym a materiálnym zabezpečením aktuálneho školského roka, o plnení rozpočtu, o pridelení ratingového hodnotenia a výsledkami s vyhodnotením tohtoročného jarmoku. Nechýbali ani návrhy na ďalšiu zmenu rozpočtu, či návrhy na nakladanie s majetkom mesta, poslanecké interpelácie a ďalšie body programu. V závere zastupiteľstva vystúpil poslanec Martin Jakubov, ktorý otvoril tému z oblasti zdravotníctva týkajúcu sa nemocnice susedného okresného mesta Svidník.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií máme na Slovensku 120 nemocníc, z toho 77 všeobecných, kde patrí aj Nemocnica arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V rámci tzv. procesu modernizácie siete, by sa mala vytvoriť sieť akútnych nemocníc, ktorých počet by nemal presiahnuť číslo 44. Nemocnice so statusom „akútne“ by poskytovali komplexnú starostlivosť, vrátane operačných stredísk, ale na zozname sa svidnícka nemocnica nenachádza.
„Ako lekár a poslanec PSK, si dovolím prezentovať problém, ktorý sa pretriasa v médiách už dlhšiu dobu. Ide o novú stratifikáciu a kategorizáciu nemocníc podľa urgentných príjmov typu 1 a 2. Tento plán je momentálne v štádiu schvaľovania, pripomienkovania a čítania v parlamente. Ak mu nič nepríde do cesty, mal by byť schválený k 1. januáru 2018.
Na Slovensku je vytipovaných 44 nemocníc, ktoré sa budú môcť uchádzať o dotáciu z eurofondov vo výške približne 780 miliónov eur. Tieto nemocnice budú môcť aj v rámci technického, ako aj v rámci personálneho zázemia zriaďovať urgentné príjmy. Ide o to, že tieto nemocnice budú môcť poskytovať 24 hodinovú urgentnú chirurgickú starostlivosť, čiže vykonávať väčšie chirurgické, gynekologické a i. výkony. Podľa aktuálneho zoznamu nemocníc, sa na tomto 44 bodovom zozname Nemocnica armádneho generála L. Svobodu nenachádza. Pre náš región je to problém, aj keď v susednom okrese, spádovo však zasahuje aj pacientov nášho a iných okresov. Kritériá, ktoré ministerstvo nastavilo sú viac menej kopírované podľa kritérií Európskej únie. Najhlavnejším problémom je personálna politika a druhým štatistické vyjadrenie výkonov. Z manažérskej stránky nemocnice bolo urobené maximum, ale aj napriek tomu nemocnica Svidník sa na zozname nenachádza. To znamená, že nemocnica sa pravdepodobne pretransformuje na nemocnicu chronického typu. Nemocnica tohto typu znamená, že sa tam budú liečiť pacienti s chronickými diagnózami, oddelenie doliečovacieho typu, oddelenie dlhodobo chorých, rehabilitačné oddelenie, a chirurgické výkony budú oklieštené na tzv. jednodňovú chirurgiu. Žiadne väčšie výkony, žiadne žlčníky, žiadne pôrody, sekcie, žiadne traumy, všetko bude pravdepodobne presunuté do najbližších nemocníc, to znamená Bardejov, Humenné, Prešov, Vranov. Ak si uvedomíme, v akom pásme sa nachádzame, aké sú tu cesty, prístupnosť, že už tri roky v okrese Stropkove nemáme rýchlu lekársku pomoc, pre mňa, ako lekára je to momentálne nepredstaviteľná situácia,“ vyjadril poslanec M. Jakubov a pokračoval, že jediným svetlým bodom, ktorý by mohol tento fakt rozhýbať, citujem „je politická vôľa.“ „Poslanec vo VÚC za okres Svidník, Ján Vook, je taktiež predsedom dozornej rady svidníckej nemocnice. Spomínaná situácia bola preberaná aj na mestskom zastupiteľstve vo Svidníku, kde J. Vook prišiel s poslaneckým návrhom a požiadal, aby som podobnú aktivitu prezentoval aj na pôde nášho zastupiteľstva. Jedná sa o to, aby sme vyjadrili nesúhlas s tým, že nemocnica vo Svidníku nie je zaradená do siete, a aby sme tento jasný odkaz reflektovali dvoma cestami, na ktorých snáď môžu niečo spraviť. V žiadnom prípade nechcem pochybovať o kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti v okolitých mestách, ale kapacitne tieto nemocnice už teraz majú problém zvládať nápor pacientov. Na druhej strane rozumiem ekonomickým okolnostiam, ktoré ministerstvo musí, pokiaľ chce nejakým spôsobom hospodárne nastaviť zdravotníctvo, keď musí realizovať nepopulárne opatrenia. Zdá sa mi, že po zrušení rýchlej lekárskej pomoci v Stropkove a plánovanom okliesnení lekárskych služieb prvej pomoci, ktorá u nás funguje počas víkendov a sviatkov len do 14.00 hod., a naši pacienti potom už pokračujú do Svidníka, to je tretí krok, ktorý výrazne znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v našom regióne.
Podobná nemocnica s menším počtom výkonov je v meste Trstená. Hlavný argument nato, aby sa zachránila ich nemocnica, bol tranzit do Poľska, čo máme aj my. So zvýšenou kamiónovou dopravou a hustou premávkou súvisia často krát aj dopravné nehody. Ak si predstavíme, že v takýchto situáciách sme odkázaní na chirurgické pracovisko akútneho typu, ktoré najbližšie je vzdialené 50 km, či ide o Prešov, Bardejov alebo Vranov, osobne si myslím, je to ďaleko,“ argumentoval.
Návrh na uznesenie, v ktorom stropkovský poslanecký zbor nesúhlasí s momentálnou situáciou, že Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. nie je zaradená do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytujúci ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme typu 1, jednohlasne podporili všetci prítomní poslanci a bude doručený na VÚC Prešov, ako aj na Ministerstvo zdravotníctva SR.
Vo štvrtok, 28. septembra, sa na podnet poslanca PSK a predsedu dozornej rady nemocnice Jána Vooka uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnilo vedenie nemocnice, Svetu zdravia, ako aj vedenie mesta, poslanci a starostovia svidníckych obcí. Diskusia sa týkala nedostatku atestovaných lekárov na niektorých oddeleniach, ako aj obáv z možného obmedzenia poskytovania kontinuálnej urgentnej zdravotnej starostlivosti od začiatku nového kalendárneho roku. S návrhom osloviť ministerstvo zdravotníctva a pokúsiť sa tak zaradiť na zoznam nateraz 44 nemocníc sa prítomní stotožnili, avšak podľa oficiálneho stanoviska samotná nemocnica má na celú záležitosť aj iný uhol pohľadu. Celú situáciu vníma ako predvolený súboj v rámci vyššieho územného celku, odmieta byť súčasťou predvolebnej kampane a súčasne sa dištancuje od akýchkoľvek informácií, ktoré spochybňujú jej ďalšiu perspektívu. Svidnícka nemocnica funguje v normálnom režime. Svet zdravia má pre ňu pripravené ďalšie investície.
„Pre dvoma týždňami sme pozvali poslancov mestského zastupiteľstva (Svidníka) na pôdu nemocnice, kde sme im spravili odpočet pôsobenia siete Svet zdravia v tomto regióne. Spoločne sa prebrali najväčšie zrealizované investície, ktorých sumár za obdobie od roku 2012 až po súčasnosť dosahuje takmer 3,8 milióna eur. Nový počítačový tomograf, oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, psychiatrická liečebňa, vynovené oddelenia, nové tepelné hospodárstvo, operačné sály alebo množstvo vymenených okien a podláh predstavovali projekty, ktoré boli financované prevažne zo súkromných zdrojov. Aj keď svidnícky región má dlhodobo demografické a migračné problémy, Svet zdravia nikdy svojím konaním nespochybnil význam a perspektívu tejto nemocnice. Dokonca ani fakt, že nemocnica nebola zaradená do zoznamu tých, ktoré budú môcť čerpať eurofondy napríklad na budovanie urgentných príjmov, zásadným spôsobom neohrozuje jej budúcnosť. Preto by sme radi požiadali všetkých verejných politických predstaviteľov, aby nezaťahovali našu nemocnicu do svojho predvolebného súboja. Namiesto pomoci nemocnici totiž týmto iba škodia,“ zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.
Všetky oddelenia svidníckej nemocnice fungujú v bežnom režime. Nemocnica aj bez samostatného urgentného príjmu dokáže poskytovať zdravotnú starostlivosť pre akútnych pacientov z blízkeho okolia. Má moderné oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, kvalitné rádiologické zázemie, vynovené operačné sály a príjmové ambulancie. V tomto momente intenzívne hľadá atestovaných lekárov na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, z ktorého, žiaľ, odchádza jej dlhoročná primárka.
„Požiadali sme predstaviteľov mesta o pomoc pri hľadaní nových lekárov pre našu pôrodnicu. Šírenie poplašných správ však pôsobí v tomto smere veľmi kontraproduktívne. Prosíme preto o zachovanie pokoja a rozvahy. Pre nemocnicu máme pripravený ďalší investičný rozvojový plán a kedykoľvek sme pripravení o ňom diskutovať aj na verejnosti,“ doplnil Marek Duban. Ostáva veriť, že situácia sa vykonštruuje k spokojnosti všetkých zúčastnených strán a hlavne k spokojnosti pacientom navštevujúcich svidnícku nemocnicu.
-r-

obrazok

redakcia | 6. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 411x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou