smahu správy

V stropkovskom okrese bude distribuovaných 810 potravinových balíčkov

Potravinové balíčky sa v týchto dňoch rozdávajú po tretíkrát. Balíčky obsahujú 21 druhov potravín, od múky, cestovín, polievok, cez strukoviny, konzervy až po sušené mlieko. Tieto trvanlivé potraviny vo viac ako 13-kilogramovom balíčku v hodnote 30 eur, sú určené do rúk ľuďom ohrozených chudobou. Distribúciu potravín si na Slovensku rozdelili Slovenská katolícka charita (41 okresov), Slovenský Červený kríž (36 okresov) a Charita sv. Alžbety (dva okresy). Postupujú podľa menných zoznamov, ktoré im poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na základe realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) na roky 2014 – 2020, Arcidiecézna Charita Košice zo svojej stropkovskej pobočky začala postupne v rámci okresu Stropkov s výdajom 810 kusov potravinových balíkov pre 316 konečných prijímateľov. Konkrétne v meste Stropkov bude 188 osobám odovzdaných 486 kusov balíkov.
Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na jeden potravinový balíček. Konečným príjemcom potravinových balíčkov je primárne rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN), príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti alebo sekundárne iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie.
Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dve potravinové balíčky, rodina s dvoma až troma nezaopatrenými deťmi na tri potravinové balíčky, rodina so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi na štyri potravinové balíčky. U dvojice, v ktorej obaja spĺňajú vyššie uvedené podmienky, má nárok na potravinový balíček každý z nich. „Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr. poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.,“ uvádza sa na stránke Slovenskej katolíckej charity.
-r-

redakcia | 6. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 265x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou