smahu správy

Plán hradu z roku 1767 a text delenia

Tak ako hovorí sám názov, tento článok bude venovaný plánu stropkovského hradu. Na pláne z roku 1767 na nachádza neúplný text delenia hradu medzi jednotlivých dedičov panstva, ktorí Stropkov zdedili po smrti Žigmunda Peteho 19. novembra 1764. Žigmund zomrel vo veku 86 rokov a ním vymreli Peteovci po meči, keďže nemal mužského nástupcu. Pochovaný je v krypte farského kostole. Ede Ungváry vo svojej práci napísal, že Žigmunda pochovali 23. novembra. Plán je celkovo detailný a zo zachovaného textu vieme presne určiť jednotlivé miestnosti na hrade v necelých troch líniách. Zvyšné tri sú nečitateľné, taktiež sa nezachovali ani všetky podpisy a pečiatky. Dôležitý je aj dokument o deľbe panstva a hradu z 29. mája 1767. Tento spomínaný dokument, plán hradu a inventár nábytku sme získali nafotením v Štátnom archíve v Prešove.

1. Samotný text začína datovaním, ktoré je určené na 14. mája 1767 na hrade v Stropkove. Prvú časť zdedila Eva Peteová a jej manžel Imrich Staraj. Do prvej časti patrili izby ABCDE. Izba F bola átrium, v ktorej sa nachádzali schody do podkrovia. Okrem toho patrila do prvej časti aj izba označená malým c. V izbe E sa nachádzali akési železné dvere. Na prízemí pod izbou A a B bola pivnica a izba C bola kuchyňa. Po kuchyňou sa nachádzala zaklenutá izba. Pod izbami DEF bola veľká vstupná hala, v ktorej bol umiestnený znak Peteovcov a Pacotovcov. Tento znak sa nachádzal nad dverami, ktoré viedli do dvoch veľkých vinných pivníc. Z tejto prvej vonkajšej časti sa dalo dostať do pánskeho oratória z obchodze, ktorá bola v spoločnej držbe pre 1., 2. a 3. časť.
2. Druhú časť zdedila Juliana Peteová s manželom. Do druhej časti patrila izba G. H bol vstup, čiže akási hala. V tejto časti sa nachádzala aj dlhá izba označená písmenami JJJJ, ďalej izby KLM, ktoré sa nachádzali v juhozápadnej rohovej bašte. Na prízemí pod izbou G bola pivnica a pod H komora. Pivnice sa nachádzali aj pod veľkou izbou JJJJ. Izba K bola určená ?na miesenie chleba?. Pod izbami LM, teda pod prízemím sa nachádzali 2 vinné pivnice. Na vrchom poschodí bola miestnosť K, z ktorej sa zospodu bolo možné dostať do 3. časti.
3. Časť tretiu mala v držbe Zuzana Peteová s manželom Jánom Barkócim. Táto časť je neúplná, ale podáva nám ešte podstatné informácie. Do tejto 3. časti sa dalo dostať z bašty na tretie poschodie, ktorá bola spomínaná v 2. časti. To znamená, že z miestnosti K bolo možné prejsť do časti Z. V susednom krídle sú 3 miestnosti NOP a átrium… Kuchyňa sa nachádzala pod písmenom O. V miestnosti Q sa nachádzalo spoločné schodisko zo 4. časťou.
4. V tejto časti textu sa nám zachovalo minimum informácii, ktoré sa nedajú reprodukovať. Z plánu vieme vyčítať, že do tejto časti patrili miestnosti RSTUW a kostolná veža.
5. Piatu časť zdedila Alžbeta Peteová s manželom Ladislavom Šeneiom. Tento údaj sa dal vydedukovať z podpisov nachádzajúcich sa v pravej dolnej časti plánu. Do tejto časti patrila časť dnešného kaštieľa, presnejšie miestnosti 345678 a možno aj 9. Vieme zo zachovaného textu vyčítať, že pod číslom 7 bola v kaštieli kuchyňa a nad miestnosťami 3 boli 2 izby.
6. Nevieme kto zdedil túto časť. Opäť je text neúplný, ale z plánu sme vyčítali, že do tejto časti spadali miestnosti v kaštieli 12, možno aj 10. Taktiež súčasťou šiesteho delenia bola aj juhovýchodná rohová bašta pri vstupnej bráne, ktorá je označená písmenom X.
Do budúcna sme si dali za úlohu preštudovať a preložiť deľbu majetku a inventár hradu z 29. mája 1767 a iný materiál viažuci sa k nášmu mestskému hradu. Prílohou k tomuto článku je aj originál plánu hradu, detail na zachovaný text a axonometria pána architekta Marka Vatehu, ktorý správne určil počet podlaží a tvar hradu. Podoba môže skreslená.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 6. 10. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 316x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou