smahu správy

V Dennom centre seniorov ukončili prvú etapu rekonštrukcie

obrazokV priestoroch Denného centra seniorov pri MsÚ v Stropkove sa predminulý piatok, uskutočnilo slávnostné otvorenie centra pre seniorov po I. etape opráv. V Stropkove ide o jedno z miest, kde môžu dôchodcovia tráviť svoj voľný čas v jeseni života, počas pracovných dní, alebo kedykoľvek individuálne podľa potrieb a záujmu členov klubu, ktorí realizujú rôzne aktivity. Od minulého roka sa tam okrem seniorov stretávajú v novovytvorenom Materskom centre aj stropkovské mamičky.

Predseda výboru Ján Verba v úvode stretnutia privítal primátora mesta Ondreja Brendzu, jeho zástupcu Dušana Lukáča a členov Denného centra seniorov. V mene všetkých členov sa poďakoval za investíciu, ako aj za kvalitne prevedené práce a vyslovil želanie pokračovať v II. etape rekonštrukcie, čo bolo zo strany vedenia mesta kladne prijaté.
Rekonštrukciu si vyžadovala budova známa ako klub dôchodcov už dávnejšie. V I. etape začala ešte v roku 2016, celková výška investícií dosiahla 15 tisíc eur. „Tamojšie priestory boli už dlhšiu dobu v nedôstojnom stave. Dlhodobým problémom bola zatekajúca strecha, sociálne zázemie bolo v pôvodnom, takmer havarijnom stave, bez akejkoľvek úpravy, veľmi opotrebované. Po schválení prostriedkov na rekonštrukciu v zastupiteľstve sme začali so stavebnými prácami, ktoré sme ukončili v závere augusta tohto roka. Postupne opravou prešla zatekajúca strecha a v rámci vlastných kapacít podniku Služba sme zrekonštruovali sociálne a skladové priestory centra. Sme veľmi radi, že naši seniori a mamičky, budú mať dôstojnejšie podmienky na svoje aktivity,“ uviedol Dušan Lukáč.
Súčasné vedenie mesta sa so seniormi i zakladateľkami materského centra snaží viesť od roku 2015 aktívny dialóg. „Je potrebné povedať, že tak ako predchádzajúce vedenie Denného centra, aj to súčasné, úzko spolupracuje s vedením mesta a sme radi, že takéto zariadenie v meste máme a je aktívne. Bolo smutnou realitou, že na seniorov sa zvyklo spomenúť si len v pravidelných štvorročných intervaloch. Reflektujeme na ich požiadavky, zúčastňujeme sa na jednotlivých podujatiach a snažíme sa podporovať ich aktivity tak finančne, ako aj materiálne. V tomto trende budeme pokračovať a máme víziu II. etapy rekonštrukcie, ktorá vychádza z analýzy doterajších skúseností i požiadaviek jeho návštevníkov,“ vyslovil primátor Stropkova Ondrej Brendza.
-r-

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 29. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 375x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou