smahu správy

Najvyššia nezamestnanosť bola v Prešovskom kraji

Počet nezamestnaných v 1. polroku 2017 v Slovenskej republike podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) predstavoval v priemere 231,5 tisíc osôb, pričom oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesol o 15,7 %. Najvyšší počet nezamestnaných v 1. polroku 2017 bol v Prešovskom kraji (52,4 tis. osôb), za ktorým nasledovali Banskobystrický kraj (43,7 tis. osôb) a Košický kraj (42 tis. osôb). Najmenej nezamestnaných vykazoval Trenčiansky kraj s počtom 12,9 tisíc osôb. Nezamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla vo všetkých krajoch, najvýraznejší pokles bol evidovaný v Trnavskom (o 34,3 %) a v Trenčianskom kraji (o 31,7 %). V Prešovskom kraji bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka evidovaný pokles o 12,7 % a na celoslovenskom počte nezamestnaných sa podieľal 22,6 percentami.
Najvyššiu mieru nezamestnanosti mali Banskobystrický a Prešovský kraj (13,1 %), pričom hranicu celoslovenského priemeru prekročil aj Košický kraj (11,3 %). Miera nezamestnanosti oproti 1. polroku 2016 poklesla vo všetkých krajoch, najviac v Trnavskom kraji (o 3 percentuálne body), Nitrianskom (o 2,5), Trenčianskom (o 2,1) a Prešovskom kraji (o 1,9 percentuálneho bodu).
Z počtu 52,4 tisíc nezamestnaných v Prešovskom kraji bolo 29,2 tisíc mužov a 23,2 tisíc žien. Z hľa¬diska vekových skupín bolo v kraji najviac nezamestnaných vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Ich počet 14,9 tisíc predstavoval 28,4 % z celkového počtu nezamestnaných v kraji. Jednu štvrtinu tvorili osoby vo veku 35 až 44 rokov (25,1 %). Nárast počtu nezamestnaných oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol zaznamenaný iba vo vekovej skupine 15–24 rokov (o 2,5 %).
Podľa dosiahnutého vzdelania bolo v kraji v 1. polroku 2017 najviac nezamestnaných v skupine s úplným stredným vzdelaním, ktorí tvorili 35 % z celkového počtu. Najmenej (8,1 %) bolo nezamestnaných s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.
Nezamestnaní podľa VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, v sledovanom týždni nemajú žiadnu platenú prácu, v posledných štyroch týždňoch si aktívne hľadajú prácu alebo si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3 mesiacov a sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie.
Ing. Trybulová Mária
Štatistický úrad SR – Pracovisko v Prešove

redakcia | 29. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 250x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou