smahu správy

Na oslavách 450. výročia Turany nad Ondavou neoficiálne slávili 700 rokov

obrazokUplynulú sobotu, 16. septembra, obec Turany nad Ondavou oslávili svoje 450. výročie prvej oficiálnej písomnej zmienky o obci. Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti.

Starosta obce Ján Jakubov sa prítomným prihovoril a obci k jej jubileu zaželal „do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie, nech ju obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia, nech sa stále rozvíja a napreduje, aby bola plná pozitívnou energiou nabitých a usmiatych občanov, pre ktorých bude tým najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou bude ich domovom.“
Prostredníctvom videonahrávky svoj osobný pozdrav a prianie obci odovzdala aj rodáčka Marika Gombitová.
Hoci je rok 1576 považovaný za rok, kedy je o obci Turany nad Ondavou zachovaná prvá písomná zmienka, história obce je omnoho staršia. V príhovore starostu odznela práve táto podstatná informácia, ktorou neoficiálne Turany nad Ondavou nemajú 450, ale 700 rokov. „Najnovšie historické výskumy ukázali, že k obci sa vzťahujú doklady o dedine s pomaďarčeným názvom Kekmező, čo v preklade znamená Modré Pole. Podľa viacerých historických prameňov sa dedina nachádzala južne od lokality známej ako Hradzisko. Najstaršia známa písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1317. Podľa slovenského historika Ferdinanda Uličného, táto obec ležala v doline strednej Ondavy medzi Stročínom a Veľkou Domašou, o čom svedčí zemepisné poradie dedín v listinách z rokov 1317 až 1370. Spresňujúci udaj je v listine z roku 1356, v ktorej je napísané, že dedina Lomné leží západne pred dedinou Modré Pole. Vychádzajúc z tohto poznatku je možné tvrdiť, že dedina Turany sú pozostatkom Modrého Poľa, ktoré zaniklo, pravdepodobne v dôsledku nájazdov bratríkov, v druhej polovici 15. storočia a obyvatelia tejto dediny založili o niečo južnejšie nové sídlo, známe pod názvom Turany. Toto pomenovanie sa začína objavovať od začiatku 16. storočia. Napríklad v dokumentoch Štátneho oblastného archívu v Prešove sa obec spomína už v roku 1506 pod latinským názvom „possessiones… Thwran“. Následne sa už pravidelne objavuje vo viacerých historických dokumentoch zo 16. storočia. V tom období boli Turany stredne veľkou dedinou s roľníckym obyvateľstvom. Od 17. storočia boli Turany evidované ako malá dedina, ktorá patrila do Stropkovského panstva. Slová odborníkov teda dokazujú, že obec je oveľa staršia než 450 rokov,“ odznelo v úvode.
Starosta Ján Jakubov v rámci 450. výročia Ďakovným listom ocenil sedem osobností, ktoré sa nejakým spôsobom pričinili o rozvoj, zviditeľnenie a šírenie dobrého mena obce.
Za šírenie dobrého mena a propagáciu obce ocenenie získala Marika Gombitová a ThLic. Viktor Jakubov. Za aktívny podiel na rozvoji obce ocenenie získali lekári, MUDr. Martin Jakubov a MUDr. Peter Obrimčák, a za obetavú a tvorivú celoživotnú prácu ocenienie obce získali učiteľky Mária Jakubová, Mgr. Otília Staničárová a Mgr. Eva Žanonyová.
Slávnostné popoludnie následne pokračovalo v zábavnom duchu. Ako prvý sa v kultúrnom programe predviedol precíznymi choreografiami Folklórny súbor Stropkovčan, talentované tanečníčky, speváčky a hudobníci zo Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove, repertoár krásnych piesní odznel v podaní speváckeho súboru Stropkovčani. Zlatým klincom sa dá nazvať vystúpenie vždy legendárne oblečenej Rómky Jožka Jožky, ktorá sa o pódium rada podelila so zaslúžilou umelkyňou a rodáčkou z neďalekých Potôčkov Máriou Mačoškovou. Či už Turany v sobotu oslavovali 450. alebo 700. výročie, nič nemení na skutočnosti, že za celé obdobie svojej existencie sa miestni, rodáci a predkovia, ktorí tu žili, snažili usilovne budovať a zveľaďovať svoje životné prostredie pre budúce generácie. „Výročie je nielen obzretím sa do minulosti, ale aj pohľadom do budúcnosti.“
-r-

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok

redakcia | 22. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 303x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou