smahu správy

Obecné školy sú oslobodené od koncesionárskych poplatkov

Združenie miest a obcí Slovenska na základe podnetov z niektorých samospráv vstúpilo do rokovaní ohľadom úhrad koncesionárskych poplatkov školami a školskými zariadeniami v pôsobnosti miest a obcí. Rokovanie z 30. Augusta školám prinieslo pozitívny výsledok.

Nejasnosť v platení úhrad spočívala v tom, že pri školách bez právnej subjektivity, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec, sú zamestnanci školy vnímaní ako zamestnanci obce, a to podľa údajov Sociálnej poisťovne. To vytváralo predpoklady na platenie koncesionárskych poplatkov napriek tomu, že spomínaní zamestnanci obce boli v skutočnosti učiteľmi v obecnej škole.
„Z neistoty častokrát pramenia zlé rozhodnutia. Preto sme vo veci koncesionárskych poplatkov za naše školy a školské zariadenia vstúpili do rokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pán minister Marek Maďarič a štátny tajomník Ivan Sečík nás informovali písomne a na spoločnom rokovaní o postupe v zmysle zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorého litera bola konzultovaná s RTVS ako vyberateľom úhrady,“ hovorí predseda ZMOS Michal Sýkora.
Z tohto postoja rezortu kultúry a RTVS okrem iného vyplýva, že školy a školské zariadenia sú výchovno-vzdelávacie inštitúcie zriadené podľa platnej školskej legislatívy, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oslobodené od povinnosti úhrady koncesionárskych poplatkov, a to bez rozdielu ich právneho postavenia, teda bez rozdielu, či ide o právne subjekty, alebo ide o školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity. Predseda ZMOS v tejto súvislosti oceňuje vecný priebeh rokovaní. „Som veľmi rád, že všetci partneri problém vnímali aplikačnou praxou, a tak bolo naformulované východisko pozitívne pre naše školy,“ zdôraznil Michal Sýkora.
Združenie miest a obcí Slovenska zároveň konštatuje, že každá samospráva by si mala kontrolovať počet zamestnancov evidovaných v Sociálnej poisťovni, aby v prípade spájania zamestnancov školy s ostatnými zamestnancami mohla pri stanovovaní sadzby argumentovať štruktúrou zamestnancov a následne tak vyberateľ úhrady upraví sadzbu podľa skutočného počtu zamestnancov obce, to znamená okrem starostu a zamestnancov škôl zriadených obcou. Súčasne je potrebné tieto skutočnosti riešiť s RTVS. Kontakt a ďalšie relevantné informácie sú publikované na internetovej adrese https://uhrady.rtvs.sk/
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.
hovorca a tajomník rady expertov
Združenie miest a obcí Slovenska

redakcia | 8. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 163x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou