smahu správy

Rok 1569

obrazokDňa 1. septembra 2017 ubehlo 448 rokov od donácie uhorského kráľa Maximiliána II. na Stropkovské panstvo Jánovi III. Petemu z Gerše. Ján III. bol synom Jána II. a stal sa barónom. Barónsky titul získal v roku 1549. Od roku 1569 sa teda majiteľmi panstva stal významný uhorský šľachtický rod Peteovcov zo Slavónska. Táto udalosť bola už viackrát prezentovaná, či už prostredníctvom internetu, hradných slávností alebo prednášky uskutočnenej v kaštieli. No ako sa hovorí Repetitio est mater sapientiae – Opakovanie je matka múdrosti.

Gabriel Perínsky zomrel bezdetný 7. júna 1567 ako 35-ročný. Jeho smrťou vymrela palatínska vetva rodu. Už uhorský kráľ Ferdinand I. prisľúbil panstvo roku 1555 Jánovi Petemu. Prísľub zrealizoval až jeho syn Maximilián II. V roku 1568 vydal vo Viedni donáciu, ktorou daroval Jánovi panstvo za 20 000 rýnskych zlatých, ale proti tejto donácii protestovala vdova po Gabrielovi, Helena Országhová. Tak Maximilián opätovne vydal spomínanú donáciu 1. septembra 1569 v Bratislave, ale už na 35 200 rýnskych zlatých. Odpis tejto listiny, bez pečate, sa nachádza v Štátnom archíve v Prešove pod signatúrou Capsa 2, Fasc. 1, No 7. Maximilián tak daroval Jánovi „oppidum Ztropko“ a dediny Breznica, Turany, Veľká a Malá Domaša, Giglovce, Holčíkovce, Nižná a Vyšná Sitnica, Oľka, Havaj, Miková, Poľana, Makovce, Veľktrop, Vladiča, Chotča, Kelča, Ďapalovce, Košarovce, Gírovce, Kolbovce, Petrovce, Brusnica, Prituľany, Pravrovce, Varechovce, Staškovce, Bukovce, Breznička, Potôčky, Solník, Pucák, Závada, Rohožník, Piskorovce, Tokajík, Hrabovec, Mrázovce, Miňovce, Krišľovce, Jakušovce, Poruba a Bystrá. V týchto obciach bolo spolu 232 poddaných. Voviesť Jána Peteho do vlastníctva panstva mala uskutočniť Ostrihomská kapitula na príkaz Maximiliána II. Kapitula tak uskutočnila v roku 1570. Peteovci, ako silný katolíci sa tak na 200 rokov stali výlučnými pánmi Stropkova a okolitých obcí.
ZDROJ:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
Obrázok barónskeho diplomu: Magyar Nemzeti Leveltár, Libri Regii, 2. kötet, str. 324 – 325. (Dostupné na internete – https://archives.hungaricana.hu/en/libriregii/)
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok

redakcia | 8. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 216x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou