smahu správy

Vekové zloženie obyvateľstva Prešovského kraja v roku 2016

V rozdelení obyvateľstva podľa troch základných vekových skupín mal Prešovský kraj v roku 2016 v rámci Slovenskej republiky najvyšší podiel detskej zložky, čím patrí k „najmladším“ krajom v Slovenskej republike. Z celkového počtu 822 310 obyvateľov kraja bolo 147 043 osôb v predproduktívnom veku (0–14 ročných), 568 384 v produktívnom (15–64 ročných) a 106 883 v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Medziročne došlo k zvýšeniu detskej zložky o 365 osôb a poproduktívnej zložky o 4 031 osôb. Počet obyvateľov v produktívnom veku sa znížil o 2 783 osôb. Celokrajskú úroveň podielu detí (17,9 %) prekročilo päť okresov kraja, a to Kežmarok (23,6 %), Sabinov (21,9 %), Stará Ľubovňa (20,1 %), Vranov nad Topľou (19,2 %) a Levoča (18,2 %). Najnižší podiel obyvateľov v detskej zložke vykazoval okres Snina (13,5 %). Medzi okresy s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku patrili okresy Snina (71,8 %) a Humenné (71,5 %). V rámci poproduktívneho veku bol zaznamenaný najvyšší podiel obyvateľstva v okrese Medzilaborce (18,4 %), a naopak najnižší v okrese Kežmarok (9,5 %).
Štruktúra obyvateľstva Prešovského kraja podľa základných vekových skupín potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva, aj keď v miernejšom tempe ako v celej Slovenskej republike.
Index starnutia (pomer generácie prarodičov a generácie detí) sa v Prešovskom kraji medziročne zvýšil zo 70,1 na 72,7, čo znamená, že v roku 2016 na 100 detí (0–14 roční) pripadlo takmer 73 osôb vo veku 65 a viac rokov. Oproti roku 2006 je to o 19 osôb v poproduktívnom veku viac. Najnižšie hodnoty indexu starnutia mali okresy Kežmarok (40,2) a Sabinov (51,7) a najvyššie hodnoty indexu starnutia dosiahli okresy Medzilaborce (129,4), Humenné (109,8) a Snina (109,5).
V roku 2016 bol priemerný vek žijúcich obyvateľov Prešovského kraja 38,1 roka, oproti roku 2015 sa zvýšil o 0,3 roka a oproti roku 2006 o 2,7 roka. V štruktúre podľa pohlavia priemerný vek mužov dosiahol 36,7 roka a bol o 2,8 roka nižší ako priemerný vek žien. V rámci okresov Prešovského kraja najmladším okresom s priemerným vekom 33,8 roka bol okres Kežmarok a najstarším s priemerným vekom obyvateľstva 42,1 roka bol okres Medzilaborce.
V okrese Stropkov v roku 2016 priemerný vek muža dosiahol 38,2 roka a ženy 41,1 roka, pričom najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia vo veku 25 rokov. V okrese žilo 11 obyvateľov vo veku 95 a viac rokov. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku predstavoval 3 089 (15 %), v produktívnom veku 14 692 (71,2 %) a v poproduktívnom veku 2 863 (13,9 %). V roku 2016 pripadlo v okrese Stropkov na 100 detí (0–14 roční) 93 osôb vo veku 65 a viac rokov.
Ing. Šoltisová Zuzana
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Odbor informatiky, registrov a informačných služieb

redakcia | 1. 9. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 232x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou