smahu správy

Výjazdový deň Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v Stropkove

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal svoju činnosť vykonávať 1. marca 2016. V stredu, 23. augusta, bude Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím spolu aj so svojimi kolegyňami k dispozícii verejnosti v bábkovej sále Kultúrneho strediska v Stropkove, v čase od 14.00 – 16.30 hod., kde budú poskytovať konzultácie a odpovedať na konkrétne otázky.

Kto sa môže na komisárku obrátiť?
Na komisára sa má právo obrátiť ktokoľvek vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím. Aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo dieťa so zdravotným postihnutím, má právo obrátiť sa na komisárku priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu a bez úradnej kontroly. Každý, kto má právo sa na komisárku obrátiť, má právo používať svoj materinský jazyk a komunikovať vo forme komunikácie pre neho prístupnej.

Aké sú kompetencie komisárky?
Komisárka najmä:
- posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
- monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
- uskutočňuje prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osoby so zdravotným postihnutím,
- organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
- môže pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy požadovať informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
- navrhuje prostriedky nápravy, ak zistí, že došlo k porušeniu práv osoby so zdravotným postihnutím,
- vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
- predkladá oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím,
- zúčastňuje sa súdneho konania z pozície „dohľadu“ – ochrancu práv osoby so zdravotným postihnutím, má právo zúčastniť sa konania na súde.
Podnety je možné podať trojako – poštou na adresu: Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 83 154 Bratislava, elektronicky -prostredníctvom webového portálu, emailom na adresu sekretariat@komisar.sk alebo prostredníctvom on-line formulára na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, taktiež aj osobne do zápisnice priamo v priestoroch sídla Úradu komisára.
-r-

redakcia | 25. 8. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 299x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou