smahu správy

Nevyzdvihnuté nemocenské dávky Sociálna poisťovňa bez žiadosti opätovne nezasiela

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (materské, nemocenské, ošetrovné), že ak si napr. z dôvodu odcestovania počas dovolenky nevyzdvihli nemocenské dávky patriace im za predchádzajúci kalendárny mesiac, musia o ich opätovné zaslanie požiadať. Sociálna poisťovňa ich automaticky neposiela. Aj z tohto dôvodu odporúča Sociálna poisťovňa poberateľom nemocenských dávok vyznačiť vždy v žiadostiach o jednotlivé nemocenské dávky číslo účtu, na ktoré si žiadajú dávky zaslať. Ak číslo účtu neuvedú, Sociálna poisťovňa ich zasiela poštou, čo predlžuje aj dobu doručenia. O znovuvyplatenie dávok, ktoré na pošte neboli vyzdvihnuté v stanovenej lehote, musí poistenec požiadať. Tlačivo (Žiadosť o opätovnú výplatu neprevzatých nemocenských dávok) je uverejnené na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre, je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o opätovné vyplatenie nemocenskej dávky je potrebné doručiť osobne alebo poslať poštou príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá nemocenské dávky vypláca. Zamestnanec kontaktuje pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba v mieste trvalého bydliska. Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne možno nájsť na webovej stránke v časti Kontakty – pobočky.
-sp-

redakcia | 18. 8. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 278x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou