smahu správy

Šľachtici Stropkovského panstva

Dňa 28. júla 2017 sa v stropkovskom kaštieli (reprezentačná sála) uskutočnila prednáška v rámci cyklu „Potulky dejinami“ s názvom Šľachtici Stropkovského panstva, ktorú zorganizovalo Krajské múzeum v Prešove. Prednášajúcimi na túto tému boli historik mesta Stropkov Mgr. Ľuboslav Šmajda a vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Stropkove Lukáš Kaščák. Obaja prednášajúci sa venovali významným šľachtickým rodom, ktoré mali v držbe naše mesto. Okrem toho si ľudia mohli prezrieť práce o dejinách Stropkova, medzi ktorými boli aj prvé dejiny od Ede Ungváryho: Sztropkó és Várának története a iné zaujímavé knihy. Prednáška bola obohatená hudobnými vstupmi, o ktoré sa postarala Michaela Sušinová, DiS.art a kolektív.

Prednášajúci sa venovali prvej písomnej zmienke z 12. marca 1404, šľachticom ako Perínskovci (Perényi) a Peteovci (Pethő de Gerse). Prvej písomnej zmienke sa venoval Ľuboslav Šmajda, ktorý ju bližšie priblížil, vyzdvihol jej význam pre naše mesto a uviedol aj šľachticov, ktorí sa v nej spomínali. V prednáške pokračoval Lukáš Kaščák šľachtickým rodom Perínskovcov. Celá táto prednáška bola doplnená prezentáciou a tak si ľudia mohli prezrieť originály listín a mali lepší prehľad o členoch rodu (rodokmeň). Prednášajúci Lukáš začal prvým členom Imrichom, ktorý získal Stropkov v roku 1408. Vyzdvihol jeho syna Jána, ktorý bol významným diplomatom a na jeho náhrobku sa nachádza reťaz, ktorú udeľovali len anglický králi. Perínskovci nemali v Stropkove svoje stále sídlo a mesto za nich riadili nimi dosadení kasteláni. Lukáš pokračoval Mikulášom a Štefanom Perínskovcami, ktorí sa do našich dejín zapísali vojnou s Poľským kráľovstvom a zradou voči uhorskému kráľovi, taktiež aj lúpežami a obmedzovaním práv občanov. Pokračovateľmi rodu sa stali Imrich, Peter a nakoniec Gabriel, ktorý zomrel bezdetný. Po jeho smrti v roku 1567 (zomrel ako 35.ročný) vymrela palatínska vetva rodu. Jeho manželkou bola Helena Országhová. Práve kvôli nej v rokoch 1870 – 1872 prišiel do Stropkova aj Pavol Országh Hviezdoslav, ktorý pátral po svojich predkoch. Nástupcom tohto rodu boli Peteovci z Gerše.
Historik Ľuboslav Šmajda mal za úlohu spracovať členov mocného šľachtického a katolíckeho rodu Peteovcov zo Slavónska, ktorý v Stropkove disponoval právom meča (mali povolenie konať popravy) . Ján Pete získal stropkovské panstvo 1. septembra 1569 za 35 200 rýnskych zlatých. Donáciu mu vydal kráľ Maximilián II. v Bratislave. Archív tohto rodu sa nachádza v Štátnom archíve v Prešove a ich fond obsahuje 1194 listín, 3 pomocné knihy a 1 plán hradu z roku 1767. Členovia rodu zastávali na kráľovskom dvore významné funkcie a boli prísnymi katolíkmi. V Uhorskom kráľovstve vládli Habsburgovci, ktorí boli tiež silnými katolíkmi a tak stropkovskí Peteovci stali ich silnými spojencami. V Uhorsku v 17. a 18. storočí prebiehal boj medzi katolíkmi a protestantmi, ktorý vyvrcholil do 30-ročnej vojny a protihabsburských povstaní. V Stropkove tak vytvorili akúsi obrannú líniu pred protestantizmom a obránili tak katolícku vieru. Jednotlivý členovia zastávali aj funkciu košického kapitána, teda obrancu horného Uhorska. Ich stálym sídlom sa stal stropkovský hrad. Niektorý členovia rodu sú pochovaný v krypte farského kostola v Stropkove. Jedným z významných členov bol Žigmund (IV.), ktorý bol v roku 1664 povýšený do magnátskeho stavu a pre svoju vetvu získal grófsky titul. Spolu s pátrom Filipom, generálom Kongregácie najsv. Trojice rádu karmelitánov, založil Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej, ktoré sa stalo najstarším v Uhorskom kráľovstve. Bulu o tejto záležitosti vydal pápež Klement IX. 11. mája 1669. Dňa 25.8.1665 založil františkánsky kláštor po predošlom neúspechu jeho strýka Štefana (V.) a aj starého otca Štefana (IV). Peteovci vymreli po meči Žigmundom (VI.), ktorý zomrel ako 86-ročný v roku 1764. Hrad a samotné panstvo sa rozdelilo medzi 6 línii dedičov. Rozdelenie sa uskutočnilo 14. a 29. mája 1767. Peteovci zanechali v Stropkove významné pamiatky, niektoré z nich sa stali Národnými kultúrnymi pamiatkami a sú pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

redakcia | 18. 8. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 304x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou