smahu správy

Projekt na podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce

Informácie pre občanov a spoluprácu

Jedným z projektov, ktoré v minulom roku podporil Nórsky finančný mechanizmus v Prešovskom samosprávnom kraji (Slovensko), je aj projekt Informácie pre občanov a spoluprácu. Projektové aktivity sa uskutočnili v období september 2016 – apríl 2017. Nositeľom projektu bola spoločnosť Clinicum v Kežmarku a partnermi sú: spoločnosť DJ Nautilus (Bratislava) a Press club (Užhorod). Pri realizácii projektu spolupracoval celý rad stavovských a občianskych organizácií, samospráv i médií. Projekt predstaví jeho koordinátor Michal Beňadik (súčasne predseda Asociácie vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku so sídlom v Martine) a Miloš Nemeček, manažér publicity projektu (súčasne spolupracovník DJ Nautilus).

Čo bolo podstatou a poslaním projektu?
M. Beňadik: Podstata bola zakódovaná už v názve projektu: Informácie pre občanov a spoluprácu. Tieto tri komponenty akéhokoľvek rozvoja v sebe skrývajú mimoriadny potenciál aj pre rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce. Tá sa rozvíja, ale obe strany opakovane podčiarkli, že súčasný stav spolupráce ani zďaleka nezodpovedá ani záujmom a potrebám Slovenska či Ukrajiny, ani ich možnostiam tejto spolupráce. Na škodu všetkých zainteresovaných. Ako novinári a vydavatelia považujeme informácie za kľúč k rozvoju mnohých procesov. A stav poznania Ukrajiny na Slovensku a stav poznania o už jestvujúcich formách spolupráce nie je dobrý, nehovoriac už o možnostiach rozvoja. Preto náš projekt zapojil celý rad osobností a organizácií do tvorby informácií a niekoľko komunikačných nástrojov do ich šírenia: cez články a prílohy v 3 regionálnych týždenníkoch na východnom Slovensku (Podvihorlatské noviny v Humennom, Spektrum v Stropkove a Vranovské novinky-Spektrum vo Vranove), dve celoštátne odborné periodiká (InStore – magazín pre obchod a logistiku, a Generácie – magazín pre seniorov), nadregionálnu TV Zemplín a, samozrejme, aj špecializovanú webstránku o slovensko-ukrajinskej spolupráci www.slovensko.ukrajina.sk. K aktivitám projektu treba dodať konferencie a workshopy – dve konferencie a 5 workshopov sa už uskutočnilo v novembri 2016 v Prešove, aj za účasti zástupcov ukrajinskej ambasády na Slovensku, obchodnej komory a zástupcov zo Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Ďalšie konferencie a workshopy boli v marci v Užhorode a v apríli v Košiciach. Veľa sme si sľubovali aj od nášho užhorodského partnera – Press clubu a od tamojších regionálnych médií a televízií, pretože pre rozvoj spolupráce je podmienkou aj silný tok informácií na ukrajinskej strane hranice. Môžeme povedať, že prvé kroky spolupráce boli veľmi sľubné a vidíme veľký potenciál ich rozvoja.
M. Nemeček: Nórsky grant podporuje v celej Európe rozvoj prihraničných oblastí v dotyku s krajinami, ktoré sú mimo Európskej únie. Pre Slovensko je to východná hranica s Ukrajinou, ktorá sa týka Prešovského a Košického kraja. My sme už realizovali v minulosti menší projekt výmeny informácií, ktorý bol veľmi úspešný a realizoval sa sčasti aj v regiónoch ako teraz. No vtedy sme nemali partnera na Ukrajine. Po niekoľkoročnej prestávke sme ho zopakovali. Okrem tej mediálnej alebo komunikačnej stránky projektu je dôležité aj sieťovanie inštitúcií a organizácií. Zadefinovali sme si ich jednoducho, podľa toho, kto je kľúčový pre občiansku spoločnosť. Samosprávy, občianske organizácie, médiá. Pre ekonomiku sú dôležité štátne inštitúcie, potom podnikateľské štruktúry, v našom prípade obchodné komory a konkrétni podnikatelia. Preto boli na našich podujatiach zástupcovia z ukrajinského ministerstva energetiky, či subjekty, ktoré podnikajú v doprave, cestovnom ruchu a v iných oblastiach.
Projekt sa skončil, čo priniesol?
M. Beňadik: Presnejšie treba povedať, že projekt sa neskončil… – skončili sa hlavné projektové aktivity, ktorých poslaním bolo objaviť možnosti, naštartovať spoluprácu a poprepájať konkrétnych ľudí, médiá, občianske organizácie. A ukázať konkrétne príklady, že a ako to ide. Keď sa zrealizovali reálne podujatia, netreba už nikoho presviedčať, že je to na osoh obom stranám.:)) No naše aktivity i spolupráca bude pokračovať ďalej. Do projektu najmä v záverečnej fáze významným spôsobom vstúpi Press club v Užhorode a spolupracujúce médiá, občianske organizácie, samosprávy i štátna správa v Zakarpatskej oblasti a kontakty sa uskutočnili aj s podnikateľskou sférou. Občanom v pohraničnej oblasti Ukrajiny to prinieslo množstvo článkov a TV relácií o konkrétnych formách spolupráce a jej možnostiach, o odstraňovaní prekážok pri rozvoji normálnych, priateľských a obojstranne kultúrne obohacujúcich a ekonomicky prospešných vzťahov. Teraz je čas zužitkovať to a prípadne ešte aj rozvinúť.
M. Nemeček: Hlavnou prekážkou je, že Ukrajina nie je súčasťou Európskej únie, kde je voľný pohyb osôb, tovaru i služieb. Takže budeme venovať pozornosť aj tomuto problému. Medzičasom už došlo k zmenám vo vízovom režime. Ukrajina je náš najväčší sused, je to mimoriadne perspektívna krajina s veľkým potenciálom – ľudským, surovinovým, ekonomickým. Kto by povedal, dajme od toho ruky preč, nech si to oni vyriešia a potom my prídeme na hotové, ten podľa mňa robí hlúposť. Podľa mojej mienky aj z hľadiska občiansko-politického, aj z hľadiska ekonomického je teraz ten správny čas na spoluprácu. My chceme byť priateľmi nielen pre dobré časy, ale aj pre tie horšie časy.
Ak by sme mali byť konkrétnejší, už počas projektu sme mohli sledovať rozvoj turistiky po linke Zakarpatie – Vysoké Tatry, aktívnu úlohu v tom zohráva letisko Košice, ale aj podnikateľské subjekty na Slovensku i na Ukrajine. Nové formy spolupráce sa črtajú medzi Michalovcami a Perečinom, ponuky predložili aj predstavitelia veľmi progresívne sa rozvíjajúceho mestečka Novodnestrovsk…
M. Beňadik: Samozrejme, mnoho kontaktov šlo už mimo nás, a to je dobre, naším poslaním je iniciovať, vytvoriť priestor a umožniť výmenu informácií – to je ako prameň spolupráce, potom je už na partneroch, aký intenzívny bude ďalej tok spolupráce, najmä aby odrážal reálne potreby a tie prináša sám život. My ich budeme aj v budúcnosti mapovať, pokiaľ to bude možné. Spolupráca priamo s viacerými našimi partnermi má zatiaľ rámcové črty a bude sa postupne konkretizovať.
Aké sú závery, poučenia z projektu Informácie pre občanov a spoluprácu?
M. Nemeček:
M. Beňadik: Za mňa: Potvrdili sa všetky naše východiská i „strategické“ ciele – že informácií je na oboch stranách niekedy až žalostne málo, a teda náš príspevok bol veľmi cenný a bude vhodné na tento projekt nadviazať; že sieťovanie nových partnerov dáva netušené možnosti, že máme s Ukrajinou k sebe veľmi blízko. Našou doménou sú informácie – a tých nie je nikdy dosť. Ja považujem tento projekt za úplný začiatok, len taký „prieskum bojom“. Vidíme veľké možnosti pokračovať, možno aj niektorými novými formami, v podobnom projekte a vieme, že aj v Užhorode je o takúto spoluprácu veľký záujem.
Pripravil: Marián Škuba, Imrich Makó

redakcia | 18. 8. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 67x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou