smahu správy

Žigmund Petheő de Gerse

Počas Karpatského plenéra sa vyrezávalo pri kaštieli 5 sôch, o ktorých bolo už písané. Na poslednú chvíľu sa rozhodlo, že pribudne ešte šiesta drevená socha. Ponúkol sa ju vyrezať rezbár z Poľska. Tou postavou je Žigmund Pete z Gerše, ktorý bude vyobrazený v zbroji a pod jeho postavou sa bude nachádzať erb rodiny Peteovcov.

Bol v poradí piatym členom rodu s menom Žigmund (Žigmund V.). Pochádzal z mocného šľachtického rodu, ktorý mal svoje korene v Slavónsku, presnejšie v chorvátskom meste Gerša. Rod sa vyznačoval tým, že jeho členovia boli prísnymi katolíkmi a zastávali významné funkcie na kráľovskom dvore. Jeho rodičmi boli Žigmund (IV.) a Eva Pacótová. Manželkou mu bola Eva Forgáčová. Hoci sa samotný Žigmund nestal pokračovateľom rodu, ktorý mal svoje hlavné sídlo práve v Stropkove, veľmi výrazne sa zapísal do dejín Stropkova.
Mal titul baróna, bol radcom a komorníkom kráľovského majestátu, vicegenerálom horného Uhorska – košickým kapitánom a najvyšším Onódskym kapitánom i Zemplínskym županom. V roku 1664 pre svoj rod získal titul grófa. Keď sa blížilo turecké nebezpečenstvo, tak Žigmund nariadil posilniť stropkovské opevnenie a zrenovovať kostol. Pamiatkou na toto nariadenie sa stala reliéfna renesančná tabuľa, ktorá bola pôvodne osadená na južnej strane kostolnej veže a zhotovená v roku 1661. Jej originál sa nachádza pri vstupe do kaštieľa. Ďalej sa zaslúžil o zakorenenie františkánom v našom meste. Listinou vydanou dňa 25. augusta 1665 dal do večnej držby tomuto rádu kláštor s kostolom a záhradu. Františkáni prišli do Stropkova z Poľska a v 20. storočí mesto opustili. Treťou významnou udalosťou, ktorá sa spája so Žigmundom bolo založenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej. Žigmund, ako svetský patrón kostola, tento rád založil spolu s pátrom Filipom, generálom Kongregácie najsvätejšej Trojice radu karmelitánov. Bulu o tejto významnej udalosti vydal pápež Klement IX. 11. mája 1669 a tak sa Stropkov stal najstarším pútnickým miestom na Slovensku, kde bola oslavovaná práve Panna Mária Karmelská. Žigmund pred 21. augustom 1675 na hrade v Stropkove zomrel a pochovaný je v krypte pod farským kostolom. Práve on položil akúsi obrannú líniu pred reformáciou a Turkami, ktorí ohrozovali kresťanov a celé Uhorsko. Všetci stropkovskí Peteovci sa stali silnými spojencami katolíckych Habsburgovcov.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

obrazok obrazok

redakcia | 11. 8. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 328x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou