smahu správy

Zmena v separovaní odpadu bude až po novom roku

obrazokPoslanci na júnovom mestskom zastupiteľstve odhlasovali návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Úprava VZN reflektuje na zmenu v súvislosti s novelou zákona o odpadoch platnou od 1. mája tohto roka, okrem iného týkajúca sa aj vykonávania triedeného zberu komunálneho odpadu.

V spomínanej novele zákona o odpadoch pribudla obciam povinnosť zaviesť a vykonávať triedený zber komunálnych odpadov okrem už zavedeného papiera, plastov, kovov a skla, aj pre viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky. VKM materiály sa musia zbierať osobitne od zložky papier a kovy osobitne od zložky skla.
Po novom tak budú modré vrecia alebo zberné nádoby slúžiť na zber papiera, zelené pre zložku sklo, žlté pre zložku plasty, VKM a kovové obaly. V rodinných domoch na jednu bytovú jednotku budú k dispozícii minimálne 3 ks farebných vriec pre triedené zložky s odvozom odpadu podľa kalendáru zberu na aktuálny rok. Súčasný zber triedeného odpadu mesto nateraz meniť nebude. Nové pravidlá separovania budú v Stropkove platiť od 1. januára 2018. O zmenách bude podrobne informovať Mestský podnik Služba.
Okrem uvedenej zmeny došlo v rámci novely zákona aj k možnosti zabezpečenia spätného odberu opotrebovaných pneumatík, pre ktoré doteraz mesto zber nezabezpečovalo.
Opotrebované pneumatiky môžu fyzické osoby odovzdať na zbernom dvore na ulici Mlynskej 20/722 Stropkov.
-r-

obrazok

redakcia | 21. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 320x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou