smahu správy

Spoločnou diskusiou hľadajú riešenie

obrazokO nespokojnosti občanov s kvalitou ciest v mestskej časti Stropkov – Bokša sme vás na stránkach našich novín už informovali.
Po minuloročnom rozširovaní kanalizácie a intenzifikácie ČOV na uliciach Šandalská a Čerlínska, ktorú vykonávala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., prešla cesta povrchovou úpravou, no tá ani zďaleka nezodpovedá vráteniu do pôvodného stavu a predošlej kvalite. Správcom komunikácie je Správa a údržba ciest PSK.****

Minulý týždeň sa v areáli Oddychovej zóny uskutočnilo stretnutie s kompetentnými zástupcami jednotlivých úradov, kde hlavnou témou bol „norme vyhovujúci“ stav ciest v Bokši a možnosti riešenia súčasnej situácie.
Stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, zástupcovia okresného úradu Stropkov z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zástupca dopravného inšpektorátu Jozef Šak, poslanec PSK za okres Stropkov a poslanec MsZ v Stropkove Martin Jakubov, poslanec MsZ za mestskú časť Bokša Marián Bujdoš, občania mestskej časti a verejnosť. Zástupcovia Správy a údržby ciest PSK sa zo stretnutia ospravedlnili na poslednú chvíľu, čo je organizátorom stretnutia ľúto, lebo do diskusie mohli priniesť množstvo informácií, ktoré chýbali. Rovnako tak sa prítomní nedozvedeli závery z obhliadky stavebno-technického stavu ciest z 3. júla 2017.
Plodná diskusia bokšanským cestám priaznivé fakty nepriniesla.
Keďže je cesta zjazdná a funkčná, z hľadiska noriem je vyhovujúca, na čom sa zhodli všetci prítomní. Predstavitelia mesta argumentovali, že ak by bola zachované pôvodná verzia, ktorá bola v stavebnom konaní, tieto komplikácie by sme vôbec nemuseli riešiť. Primátor Stropkova poukázal na rozdiel v stavebnom a kolaudačnom konaní a prisľúbil, že mesto bude hľadať odpoveď, kto vzniknutú situáciu zapríčinil a odpovede na zmenu v projekte. Rovnako tak sa bude využívať aj záručná lehota stavby na poukázanie všetkých jej nedostatkov.
Horúca debata sa odohrala pri otázke chodníkov, kde sa vysvetľovali kompetencie a zodpovednosť za výstavbu. Ostáva veriť, že takéto diskusie pomôžu informovať verejnosť a konkrétne kroky, ktoré boli avizované, pomôžu k dosiahnutiu spokojnosti a prípadnému zlepšeniu ciest, prípadne priblížia výstavbu chodníkov.
Bokšania sa nateraz zhodli, že oslovia neprítomných zástupcov Správy a údržby ciest PSK, s ktorými chcú okrem iného prediskutovať všetky vyjadrenia k situácii, aby následne mohli zvážiť ďalšie kroky pri jej riešení. „Ceníme si, že všetci prítomní otvorene diskutovali, a to aj napriek tomu, že nie vždy sú názory rovnaké. Veríme, že sa nám podarí nájsť spoločný postup pri zlepšení situácie, prípadne ak to nie je ich priama kompetencia, aspoň podporiť toto úsilie,“ ďakujú organizátori diskusie Igor Bujdoš a Ján Berík.
-r-

obrazok obrazok

redakcia | 21. 7. 2017 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 307x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou